Dezvoltarea Rurală, la raport!


Reprezentanții Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin au prezentat recent o informare privind activitatea și planurile de viitor ale acestei structuri.

Astfel, se arată în raport, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este finanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, și se desfăşoară pe parcursul a şapte ani (2007-2014), valorile de cofinanţare a investițiilor variind de la 40% la 100%, în funcţie de domeniul de investiţie. În această perioadă au fost sesiuni de depunere a proiectelor pe toate măsurile, după cum urmează: Măsura 221, Măsura 112, Măsura 141, Măsura 121, Măsura 123 împreună cu Schemele ajutorului de stat, Măsura 125, Măsura 142, Măsura 312, Măsura 313, Măsura 322 şi Măsura 431.1 – Axa 3 LEADER.

La aceste fonduri au avut acces persoanele fizice, persoanele juridice şi unităţile administrativ-teritoriale din spaţiul rural. Pe toată perioada desfăşurării programului, până în prezent, la nivelul judeţului Caraş-Severin au fost contractate un număr de 2.257 de proiecte, cu o valoare totală eligibilă a contractelor de 215.281.420 de euro, din care contribuţia publică în valoare de 176.736.401 euro.

Din păcate, se mai scrie în informare, au fost reziliate un număr de 113 contracte, având o valoare totală de 39.535.062 de euro, din care valoarea publică a fost de 23.211.300 de euro.

Până în data de 15 octombrie, gradul de absorbție a fondurilor din FEADR, la nivelul județului Caraș-Severin, este de 85%.

În ceea ce privește unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Caraș-Severin, un număr de 128 de contracte au fost finanțate de AFIR, prin PNDR, valoarea acestor finanțări ridicându-se la suma de 71.673.381 de euro.

Din totalul celor 2.257 de contracte încheiate în perioada 2007-2013, au fost preluate, pe capitolul de tranziție din PNDR 2014-2020, un număr de 599 de contracte, cu o valoare de 18.605.890,74 euro, din care s-a plătit, până la 30 septembrie, suma de 2.172.002,25 euro.

Din punct de vedere al indicatorilor economici, la nivelul județului Caraș-Severin, PNDR 2007-2013 s-a concretizat prin crearea a 600 de noi locuri de muncă, construirea a 139,906 km de drumuri agricole și 39,64 km de drumuri forestiere, reabilitarea (asfaltarea) a 154,255 km de drumuri comunale, precum și realizarea a 181,288 km de rețea de alimentare cu apă și a 302,746 km de rețea de canalizare.

Până în prezent, pentru judeţul Caraș-Severin au fost depuse un număr de 364 de Cereri de finanțare, cu o valoare eligibilă totală declarată de 33.288.730 de euro. Din cele 364 de Cereri de finanțare a fost încheiată evaluarea și semnate Contracte de finanțare cu 93 de beneficiari, contracte ce au o valoare publică de 3.615.139 de euro, din care s-a plătit suma de 2.531.250 de euro, la care se adaugă și plățile făcute din capitolul de tranziție pentru proiectele preluate pe tranziție, în sumă de 2.172.002,25 euro.

În primele zece luni ale acestui an s-au făcut plăți către beneficiari în sumă de 4.699.851,69 euro.

Pe tot parcursul acestor ani au existat și diverse probleme întâmpinate în implementarea proiectelor, probleme ce au dus la prelungirea termenului de implementare, aglomerând activitatea angajaților OJFIR în instrumentarea dosarelor.

În ceea ce privește perspectivele PNDR, având în vedere că se observă o creștere a numărului de Cereri de finanțare depuse în cursul acestui an, respectiv 249, față de 168 anul trecut, se apreciază că trendul va fi crescător și în 2017.

Mădălina DOMAN