Caransebeşul, sub semnul de taină


Primăria şi Consiliul Local Caransebeş şi Casa de Cultură „George Suru” organizează Concursul Naţional de Poezie „Sub semnul de taină – George Suru”, ediţia a XXI-a, în zilele de 21 şi 22 martie a.c.

Concursul se organizează în municipiul Caransebeş, atât în semn de recunoaştere a operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa culturală a oraşului de pe râul Timiş, cât şi pentru promovarea şi afirmarea unor talente literare de perspectivă.

La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă.

Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale, obligatoriu editate la PC, sau dactilografiate, în 3 exemplare.

Lucrările nu vor fi semnate, ci vor purta un motto ales de autor. Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare, în care se vor găsi datele personale (nume, prenume, adresa, adresă de e-mail, număr de telefon) ale concurentului.

Manuscrisele nu se înapoiază.

Lucrările se trimit până la data de 10 martie 2017, pe adresa: Casa de Cultură „George Suru”, Caransebeş, Str. Episcopiei, nr. 6, cod 325400, jud. Caraş-Severin.

Se vor acorda 3 premii şi un premiu special, în bani.

Poeziile premiate vor fi publicate în revista literară „Interferenţe” a Casei de Cultură.

Câștigătorii concursului vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere în ziua simpozionului, instituția organizatoare asigurând cheltuielile de masă, cazare și transport.

În caz de neprezentare a câştigătorilor la Caransebeş în ziua de premiere, organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-514609, 0724-235876.