Biblioteca „Mihail Halici” se gospodăreşte din mers


Biblioteca Municipală „Mihail Halici” a desfăşurat în această perioadă o intensă activitate administrativă, fără însă a fi afectată funcţia de bază a instituţiei noastre, aceea de sprijinire a culturii, de promovare a lecturii şi de atragere de noi cititori.

În ceea ce priveşte modernizarea instituţiei, am întreprins toate măsurile necesare pentru a putea demara o a doua etapă a programului „Biblionet”, etapă în cadrul căreia vom primi o nouă donaţie de la Fundaţia IREX, constând în echipamente informatice şi produse software de ultimă generaţie, toate acestea urmând a fi accesibile publicului până la finele anului. În acest sens, a fost înlocuită întreaga instalaţie electrică a Bibliotecii, atât pentru a putea suporta creşterea numărului de consumatori, cât şi pentru a asigura respectarea tuturor normelor de siguranţă în materie, capitol la care, datorită vechimii clădirii, am fost deficitari.

Tot în cadrul programului de modernizare se înscrie şi repararea faţadei instituţiei, pentru realizarea căreia am beneficiat de sprijinul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cei care ne-au asigurat personalul necesar pentru realizarea lucrărilor, dar şi de suportul material şi financiar al ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR şi al S.C. TRANSAL URBIS, care au suportat în totaliate costul acestei modernizări.

În ceea ce priveşte promovarea lecturii, ne-am adresat cu precădere elevilor, profitând de începutul de an şcolar, când, datorită faptului că activitatea şcolară este mai puţin solicitantă, multe cadre didactice au colaborat cu noi, în sensul în care am organizat împreună vizite tematice la Bibliotecă. Ca o continuare, sau o aprofundare a acestei colaborări, în ultimele zile am desfăşurat împreună cu elevii claselor a XI-a A şi a XI-a B de la Liceul Teoretic „Traian Doda”, coordonaţi de prof. Maria Frenţiu, un proiect experimental bazat pe studiu şi documentare, în cadrul căruia, folosind materialele informative ale Bibliotecii, elevii au fost îndrumaţi de doamna profesoară să redacteze ştiinţific o microcercetare folosind ca model de redactare sistemul note-bibliografie, având la bază cercetarea aplicată.

Mircea MOSCOVICI