HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Obreja


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Obreja

Consiliul Local Obreja, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Analizând propunerea făcută de către dl. primar Pop Petru, privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Obreja;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d, precum şi ale art. 45, art. 115, alin. 1, lit. b şi art 117, lit. A, din Legea Nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă atribuirea de denumiri străzilor din comuna Obreja, după cum urmează:

  1. Sat Obreja – comuna Obreja.

  1. Strada fără denumire 1 = Strada General Moise Groza – are asociate următoarele numere de casă:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642.

(2) Strada fără denumire 2 = Strada Nucilor – are asociate numerele de casă:

370, 371 ,372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414.

(3) Strada fără denumire 3 = Strada Morii – are asociate numerele de casă:

425, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489.

(4) Strada fără denumire 4 = Strada Achim Nica – are asociate numerele de casă:

499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545.

(5) Strada fără denumire 5 = Strada Lugojului – are asociate numerele de casă:

555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 595.

(6) Strada fără denumire 6 = Strada Acad. Gheorghe Mihoc – are asociate numerele de casă:

517, 571, 570, 619, 620.

(7) Strada fără denumire 7 = Strada Izvorului – are asociate numerele de casă:

606, 607, 608, 609, 610, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 623, 624, 625.

(8) Strada fără denumire 8 = Strada Liliacului – are asociate numerele de casă:

431, 432, 507, 587.

(9) Strada fără denumire 9 = Strada Iezutului – are asociate numerele de casă:

18, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 31.

(10) Strada fără denumire 10 = Strada Gãrii – are asociate numerele de casă:

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100A, 102, 103, 104, 105, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.

(11) Strada fără denumire 11 = Strada Remus Bistriţa – are asociate numerele de casă:

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133A.

(12) Strada fără denumire 12 = Strada Cozia – are asociate numerele de casă:

165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183A, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229.

(13) Strada fără denumire 13 = Strada Cojocarilor – are asociate numerele de casă:

174, 212, 213, 214, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261.

(14) Strada fără denumire 14 = Strada Micã – are asociate numerele de casă:

239, 240, 241, 242, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274.

(15) Strada fără denumire 15 = Strada Rovinei – are asociate numerele de casă:

281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 315, 316, 318, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 339.

  1. Sat Iaz – comuna Obreja

(1) – Strada fără denumire 1 = Strada Eroilor – are asociate următoarele numere de casă:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255.

(2) – Strada fără denumire 2 = Strada Gării – are asociate numerele de casă:

184, 185, 186, 187.

(3) – Strada fără denumire 3 = Strada Şcolii – are asociate numerele de casă:

209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240.

(4) – Strada fără denumire 4 = Strada Tibiscum – are asociate numerele de casă:

237.

(5) – Strada fără denumire 5 = Strada Narciselor – are asociate numerele de casă:

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

(6) Strada fără denumire 6 = Strada Puraci Patriche – are asociate numerele de casă:

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 121, 122, 123.

  1. Sat Ciuta – comuna Obreja

  1. Strada fără denumire 1 = Strada Ilie Sîrbu – are asociate numerele de casă:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 112, 48.

(2) Strada fără denumie 2 = Strada Cimitirului – are asociate numerele de casă:

150, 149, 147, 148, 149, 146, 162, 163, 143.

(3) Strada fără denumire 3 = Strada Calea Maciovei – are asociate numerele de casă:

1, 2, 3, 4, 167, 166, 165, 164, 161, 160, 159.

(4) Strada fără denumire 4 = Strada Bistruş – are asociate numerele de casă:

17, 18, 19, 20, 22.

(5) Strada fără denumire 5 = Strada Şcolii – are asociate numerele de casă:

12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26.

(6) Strada fără denumire 6 = Strada Îngustă – are asociate numerele de casă:

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 105, 106, 107, 108, 109.

(7) Strada fără denumire 7 = Strada Bistra – are asociate numerele de casă:

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

(8) Strada fără denumire 8 = Strada Morii – are asociate numerele de casă:

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129.

D. Sat Var

(1) Strada fără denumire 1 = Strada Nicolae Sporea – are asociate numerele de casă:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46A, 47, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210.

(2) Strada fără denumire 2 = Strada Doctor Petru Sârbu – are asociate numerele de casă:

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97.

(3) Strada fără denumire 3 = Strada Florilor – are asociate numerele de casă:

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 60, 61, 62.

(4) Strada fără denumire 4 = Strada Mică – are asociate numerele de casă:

187, 188, 189, 190, 191, 192.

(5) Strada fără denumire 5 = Strada Cernele – are asociate numerele de casă:

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179.

(6) Strada fără denumie 6 = Strada Libertăţii – are asociate numerele de casă:

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează domnul primar Pop Petru.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, art. 49, alin. 1, teza II, şi art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:

– Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;

– Domnului primar Pop Petru;

– Se va publica în ziarul Caraş-Severinul în 7 zile;

– Cetăţenilor comunei Obreja, prin afişare la sediul Primăriei Obreja.

– Se va publica pe pagina oficială a comunei Obreja- www.obreja.ro