Tot mai puţini bătrâni primesc ajutoare sociale…În ultima şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele persoanelor Vârstnice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin a prezentat o informare privind beneficiarii de venit minim garantat în rândul acestei categorii sociale, în cursul anului 2018 și în primul semestru al acestui an.
Anul trecut, în evidenţele instituţiei erau în plată un număr mediu de 2.271 de beneficiari de ajutor social, persoane singure şi familii, pentru care s-a plătit suma de 6.624.427 de lei. În semestrul I al anului în curs erau în plată un număr mediu de 2.130 de beneficiari, persoane singure şi familii, pentru care s-au plătit 3.027.742 de lei.
În informare se mai arată că, dintre cei 2.271 de beneficiari de venit minim garantat, 953 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani (persoane cuprinse în familiile beneficiare de ajutor social sau beneficiari persoane singure de ajutor social), suma totală plătită pentru acestea anul trecut fiind de 1.591.130 de lei.
Dintre beneficiarii de ajutor social înregistraţi la data de 30 iunie a acestui an, 872 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani (persoane cuprinse în familiile beneficiare de ajutor social sau beneficiari persoane singure de ajutor social), suma totală plătită pentru acestea pe semestrul I 2019 fiind de 778.994 de lei.
Comparând numărul beneficiarilor de ajutor social, persoane vârstnice, înregistrat la sfârşitul anului 2018, cu cel înregistrat la finele semestrului I al anului 2019, se poate observa o scădere de 81 de beneficiari, acest fenomen datorându-se deceselor înregistrate în rândul acestei categorii sociale.
Mădălina DOMAN