Administraţia locală, mai eficientă


În urma unui acord semnat cu Unitatea de Politici Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Primăria Caransebeş participă, încă de anul trecut, la implementarea proiectului „Procese decizionale eficiente la nivelul administraţiei publice locale din România”. Primăria municipiului de pe Timiş şi Sebeş face parte din cele 20 de instituţii publice locale identificate şi selectate ca şi centre-pilot pentru implementarea proiectului. Acesta urmăreşte crearea şi asigurarea unui flux decizional coerent, prin îmbunătăţirea procesului de elaborare şi implementare a planificării bugetare la nivelul factorilor de decizie, dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare resursei umane şi iniţierea procesului de implementare a ciclului politicilor publice în instituţiile publice de la nivel local.

În cadrul acestui proiect, mai mulţi funcţionari cu funcţii de conducere sau de execuţie din Primăria Caransebeş (Juridic, Economic, Administrator Public, Management de Proiect şi Informatizare, Administraţie Publică Locală şi Autoritate Tutelară) participă deja, de la începutul acestui an, la sesiuni de formare şi instruire în ceea ce priveşte noţiunile şi ciclul politicilor publice, planificarea strategică şi bugetară, managementul ciclului de proiect sau evaluarea tehnică şi legislativă. De asemenea, în proiect mai sunt prevăzute vizite de lucru ale funcţionarilor Primăriei Caransebeş în trei ţări ale Uniunii Europene cu performanţe notabile în ceea ce priveşte buna funcţionare a administraţiilor publice locale. Potrivit acordului încheiat cu Municipalitatea din Caransebeş, Unitatea de Politici Publice din MAI acoperă toate cheltuielile aferente activităţilor cuprinse în proiect: cursuri, transport, servicii hoteliere complete. Primarul Ion Marcel Vela apreciază că, odată implementat acest proiect, procesele decizionale ale Administraţiei locale de pe Timiş şi Sebeş vor fi şi mai eficient adaptate la nevoile comunităţii. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu 12 noiembrie 2009.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.

Carmen SENCO