Slujire chiriarhală la Catedrala istorică ,,Sfântul Gheorghe”


În Duminica dinaintea Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească alături de un sobor de preoţi şi diaconi, la Catedrala istorică „Sfântul Gheorghe” din Caransebeş.

La Sfânta Liturghie au participat numeroşi credincioşi, mulţi dintre ei împărtăşindu-se cu Dumnezeieştile Taine. La final, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a ţnut un cuvânt de învăţătură: „Ne afăm în prima duminică din noul an, 2011, duminică care se află înaintea Măritului praznic al Arătării Domnului, sau al Bobotezei. Dacă, la 1 ianuarie, l-am văzut pe pruncul Iisus, tăiat împrejur pentru noi şi pentru a noastră mântuire, ieri fiind Praznicul Tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că aşa a binevoit Dumnezeu, ca Fiul Său să împlinească toată legea şi toată rânduiala Vechiului Testament, astăzi deja am intrat sub influenţa unui alt praznic, şi anume praznicul Bobotezei. Această duminică este trecută în calendarul nostru ortodox ca duminica dinaintea Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii s-a citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu, capitolul întâi, versetele de la unu la opt. Evanghelistul Marcu îşi începe Evanghelia cu lucrarea şi activitatea celui mare om născut din femeie, Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a fost trimis de Dumnezeu ca să pregătească calea Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, şi să strige către toţi, ceea ce proorocii au spus de demult: <<Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia cerurilor! >>”.

Şi cu acest prilej, Ierarhul a urat credincioşilor Catedralei istorice a Eparhiei, un An Nou cu binecuvântarea cerească şi har de la Domnul Iisus Hristos, îndemnând deopotrivă la ataşament faţă de Biserica străbună şi faţă de învăţăturile ei.

Pagină coordonată de pr. Alin-Vasile CÂMPEAN