APDRP se reorganizează


În vederea îmbunătăţirii capacităţii insituţionale pentru implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se reorganizează şi devine Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

Ordonanţa care stabileşte cadrul legislativ de organizare şi funcţionare a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a fost aprobat în şedinţă de guvern în data de 18 iunie a.c., urmând a intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Precizăm că reorganizarea Agenţiei vine ca un pas firesc, în contextul începerii unei noi perioade de programare financiară la nivelul Uniunii Europene şi al necesităţii de optimizare a activităţii, în sensul debirocratizării şi eficientizării proceselor derulate de instituţie, ne-a informat Nicolae Verindeanu, director al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin.

Procesul de reorganizare a APDRP presupune inclusiv aplicarea unor sisteme de management performante care vor asigura reducerea duratei de analizare a solicitărilor de finanţare, descentralizarea unor activităţi la nivelul structurilor judeţene ale Agenţiei, un control mult îmbunătăţit al utilizării fondurilor plătite, eliminarea unor procese complexe şi greoaie (exemplu concret în acest sens fiind simplificarea procesului de achiziţie de bunuri de către beneficiarii privaţi, prin întocmirea de către Agenţie a Bazei de date cu preţuri de referinţă), reducerea timpului necesar pentru solicitarea fondurilor europene (un alt exemplu concret este implementarea sistemului de depunere on-line a Cererii de finanţare pentru majoritatea Măsurilor de investiţii disponibile prin PNDR).

APDRP are atribuţii exclusiv privind implementarea tehnică şi financiară a PNDR 2007-2013 şi, evident, a Programului SAPARD, în timp ce AFIR va prelua atât partea de implementare şi monitorizare a acestor programe, până la finalizarea lor, cât şi implementarea tehnică şi financiară a noului Program, respectiv PNDR 2014-2020.

AFIR preia patrimoniul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi atribuţiile ce decurg din funcţia de monitorizare a Programului SAPARD, precum şi atribuţiile de implementare tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Mai mult decât atât, AFIR va respecta criteriile de acreditare pe toată perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistenţei prin deciziile Comisiei Europene, a mai spus Nicolae Verindeanu.

Astfel, reorganizarea Agenţiei va asigura derularea în bune condiţii a managementului PNDR 2007-2013, precum şi absorbţia eficientă a fondurilor europene puse la dispoziţia României prin PNDR 2014-2020.

Bianca METEŞ