Sistem on-line de informare privind fondurile europene, prin PNDR


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pune la dispoziţia beneficiarilor un sistem de informare on-line privind derularea fondurilor europene acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Pe pagina oficială de internet a APDRP, în cadrul secţiunii „Autoevaluare”, este funcţional „Sistemul Expert”, dedicat tuturor celor ce accesează fonduri europene nerambursabile.

Tot în cadrul acestei secţiuni, sunt disponibile, începând din a doua jumătate a lunii trecute, încă două sisteme de consiliere on-line: „Tutoriale” şi „Simulări”. Cu ajutorul tutorialelor şi al simulărilor, beneficiarii sunt informaţi în mod interactiv despre modalitatea de întocmire a Cererilor de finanţare, a Cererilor de plată şi asupra derulării proiectelor finanţate prin PNDR.

Tutorialul este o aplicaţie interactivă de informare, care facilitează înţelegerea şi derularea procedurii de achiziţii pentru beneficiarii privaţi şi a celei aferente beneficiarilor publici. Aceste Tutoriale pot fi accesate şi direct de către cei care s-au hotărât deja asupra investiţiei pe care doresc să o realizeze prin PNDR, fără a mai trece prin etapa de consultare a Sistemului Expert. Cei interesaţi vor putea parcurge, on-line, cinci astfel de lecţii, şi anume: întocmirea şi depunerea Dosarului Cererii de finanţare care presupune investiţii complexe (prevăzute construcţii-montaj), întocmirea şi depunerea Dosarului Cererii de finanţare care presupune investiţii simple (care nu au prevăzute lucrări de construcţii-montaj), apoi întocmirea şi depunerea Dosarului de Achiziţii pentru beneficiarii privaţi, precum şi întocmirea şi depunerea Dosarului de Achiziţii pentru beneficiarii publici şi întocmirea şi depunerea Dosarului Cererii de plată.

Cu ajutorul Simulărilor, beneficiarii PNDR sunt informaţi asupra modalităţii concrete de întocmire a Dosarului Cererii de finanţare şi a Dosarului Cererii de plată. Totodată, ei au posibilitatea de a realiza practic paşii care trebuie parcurşi de la întocmirea şi depunerea proiectului, până la finalizarea investiţiei propuse. Extinderea Portalului APDRP este determinată de o nevoie de informare cât mai complexă şi o îndrumare mai exactă a potenţialilor beneficiari.

Suportul on-line oferit de APDRP este parte a Proiectului P006/ 2012 – „Informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR şi dezvoltarea sistemului informatic de gestiune şi instruire a angajaţilor”, Componenta 1 – „Elaborarea sistemului expert şi a tutorialelor pentru informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR prin intermediul portalului web”, finanţat prin Măsura 511 – Asistenţă Tehnică a PNDR.

Bianca METEŞ