Securitatea și sănătatea în muncă, la raport!


Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au prezentat recent o informare privind activitatea desfășurată de această instituţie în domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2018.

Una dintre acţiuni s-a referit la controlul privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului. Au fost efectuate 36 de controale, în cadrul cărora au fost constatate 70 de neconformități pentru care s-au stabilit măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

O altă acţiune a vizat monitorizarea privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii, care au între 50 şi 249 de lucrători. Acțiunea a avut ca obiective monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale în întreprinderile mijlocii, precum și cu privire la măsurile de prevenire și protecție aplicate. În urma analizării chestionarelor primite de la angajatori, au fost efectuate 63 de controale, cu tematică specifică obiectivelor stabilite, fiind constatate 117 neconformități, pentru care au fost stabilite măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale și s-au aplicat sancțiuni contravenționale, din care trei amenzi în valoare de 18.000 de lei.

Acțiunea de control privind respectarea prevederilor de sănătate și securitate în muncă în domeniile silvicultură și exploatări forestiere a avut ca obiective identificarea angajatorilor din domeniile silvicultură și exploatare forestieră, modul de respectare a prevederilor legale în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă, măsurile stabilite pentru reducerea numărului de accidente de muncă mortale și cu invaliditate, și creșterea gradului de conștientizare al angajatorilor și al angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost efectuate 19 controale în cadrul cărora au fost constatate 44 de neconformități, pentru care s-au stabilit măsuri de punere în conformitate cu prevederile legale și au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Altă acțiune s-a referit la informarea privind bunele practici în vederea elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, care a avut ca obiectiv sensibilizarea angajatorilor privind importanța instrucțiunilor proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de sănătatea și securitatea în muncă. Acțiunea a fost finalizată prin acțiuni de control la angajatori, în acest sens fiind efectuate 51 de controale în timpul cărora au fost constatate un număr de 35 de neconformități.

În informare se mai arată că, în cursul anului trecut, s-a desfășurat Campania națională de supraveghere a pieței produselor industriale în domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2018. În cadrul acestei acţiuni au fost efectuate 28 de controale, în cadrul cărora s-au verificat 316 produse industriale, din care 58 au fost găsite neconforme. Pentru aceste neconformităţi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, au fost interzise de la comercializare, până la punerea în conformitate, opt tipuri de produse și au fost retrase două tipuri de produse.

Conform raportului, anul trecut au fost efectuate 1.213 controale (faţă de 1.193 în 2017), au fost controlaţi 1.089 de angajatori (1.031 în 2017), numărul neconformităţilor constatate se ridică la 1.786 (1.819), fiind aplicate 1.786 de sancţiuni (1.819), din care 30 de amenzi contravenţionale (66), în sumă de 157.000 de lei (269.500 lei).

Datele statistice existente reflectă faptul că există în continuare condiţii de muncă în care se manifestă riscuri profesionale şi o cultură de prevenire a riscurilor insuficient dezvoltată la nivelul întreprinderilor. Principalele deficienţe constatate pe timpul controalelor se referă la identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare; funcționarea dispozitivelor de protecție; asigurarea cerințelor minime de securitate a muncii pentru lucrul la înălțime; exploatarea și întreținerea echipamentelor de muncă; autorizarea instalațiilor de ridicat și sub presiune; asigurarea personalului autorizat pentru exploatarea instalațiilor de ridicat și sub presiune; instruirea lucrătorilor; efectuarea controalelor medicale la angajare și periodice; asigurarea măsurilor de prim-ajutor; semnalizarea de securitate a locurilor de muncă.

Totodată, nici lucrătorii nu îşi desfăşoară întotdeauna activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile lor în timpul procesului de muncă. În acest sens, pe timpul controalelor s-au constatat abateri privind utilizarea incorectă a maşinilor, aparaturii, uneltelor, substanțelor periculoase, echipamentelor de transport şi a altor mijloace de producţie; nerespectarea instrucțiunilor primite din partea angajatorului; neutilizarea echipamentului individual de protecţie acordat de angajator.

Aceste deficiențe și abateri creează stări de pericol care, în unele situații, determină producerea unor evenimente soldate cu accidente mortale sau vătămări ale organismului, incidente periculoase, precum şi cazuri de boală profesională sau legată de profesiune. Astfel, în anul 2018, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin au fost comunicate un număr de 83 de evenimente produse pe teritoriul judeţului Caraș-Severin, soldate cu 85 de persoane accidentate, din care 13 accidentate mortal, față de 84 de evenimente, soldate cu 97 de persoane accidentate, din care 17 accidentate mortal, în anul 2017. În conformitate cu prevederile Legii Nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare, în urma cercetării evenimentelor produse în anul 2018, au fost înregistrați 61 de accidentați în muncă, doi accidentați ușor și 20 de accidentați în afara muncii. Din totalul de 61 de accidentați în muncă, 27 sunt înregistrați la angajatori cu sediul social în județul Caraș-Severin, iar restul în alte județe.

Totodată, în anul 2018 au fost declarate 10 cazuri de boli profesionale, se mai arată în informare.

Geanina LUCA