Se fură pădurea, dar nu „fenomenal”…


În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, care a avut loc la sfârşitul lunii trecute, reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au prezentat un raport privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de structurile de poliție în anul 2017 pentru prevenirea și combaterea infracționalității în domeniul silviculturii.

Acestea s-au desfăşurat în colaborare cu instituţiile care au drept de control în acest domeniu, respectiv Garda Forestieră Timişoara, Direcţia Silvică Caraş-Severin, Garda Naţională de Mediu, Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraș-Severin, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Oravița şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin.

La organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în domeniul silvic s-au avut în vedere situaţia operativă de pe raza judeţului, zonele de risc ridicat, unde în anii precedenţi s-a înregistrat o creştere a infracţionalităţii în domeniul silvic, urmărindu-se, în principal, prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale și sustragerii de arbori din fondul forestier național și din vegetația forestieră din afara acestuia, prevenirea și combaterea transportului, depozitării, prelucrării și comercializării ilegale a materialelor lemnoase și a tuturor faptelor ilicite care aduc atingere regimului silvic, precum şi tragerea la răspundere a persoanelor care săvârşesc astfel de fapte.

În scopul îndeplinirii acestor obiective, au fost executate 1.334 de acţiuni și controale punctuale cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, Direcției Silvice Caraș-Severin, Gărzii de Mediu şi Jandarmeriei, astfel: 182 în fondul forestier, 98 pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos, 971 pe linia legalităţii transportului materialului lemnos, împreună cu specialiştii silvici aparţinând DSR, Ocoalelor silvice sau din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, precum şi 83 de alte acțiuni in domeniul silvic.

Cu ocazia desfășurării activităților întreprinse pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale și sustragerii de arbori din fondul forestier național, combaterea transportului, depozitării, prelucrării și comercializării ilegale a materialelor lemnoase, și a tuturor faptelor ilicite care aduc atingere regimului silvic, au fost verificate 72 de exploatări forestiere, 58 de instalaţii de debitat, 47 de depozite, 1.995 de mijloace de transport, fiind aplicate 291 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 535.000 de lei, a fost confiscat material lemnos în valoare de 239.000 de lei, fiind, de asemenea, ridicate în vederea confiscării 35 de fierăstraie mecanice, 3 tractoare, 10 autovehicule şi 6 atelaje hipo, se arată în raport.

Lucrătorii de poliție au desfășurat activități de cercetare penală în 681 de dosare penale care au avut ca obiect fapte prevăzute de Codul Silvic: 341 existente în lucru la începutul anului 2017, 305 dosare penale înregistrate în cursul anului 2017, 24 de dosare fiind primite de la alte unități de poliție.

În cursul anului 2017, la Centrul Operațional din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de 106 apeluri prin Numărul Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în care au fost sesizate transporturi ilegale de material lemnos. Dintre acestea, 5 au fost confirmate, transporturile de material lemnos fiind ilegale, 101 apeluri nu s-au confirmat, în cazul a 77 de apeluri materialul lemnos era transportat cu documente legale, iar 5 apeluri s-au referit la vehicule care nu transportau material lemnos. În urma verificărilor efectuate cu privire la apelurile la 112, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale și s-au confiscat 16,58 m.c. de material lemnos.

Având în vedre faptul că în ultimii 20 de ani, de la apariţia Legii 18/91 şi ulterior, prin apariţia Legii 1/2000, nu s-au mai luat măsuri de asigurare şi administrare a fondului forestier aparţinând primăriilor sau persoanelor fizice, în prezent, în toate proprietăţile private şi administrativ-teritoriale unde s-au efectuat controale şi s-a predat fondul forestier spre pază şi administrare, s-au constatat pagube.

Din analiza datelor statistice – se mai arată în respectivul raport –, rezultă că nu există un fenomen pe linia infracţionalităţii silvice sesizate la nivelul județului Caraș-Severin şi că, prin activităţile întreprinse, s-a reuşit menţinerea sub control a situaţiei operative.

La această dată, se constată deficienţe în asigurarea cu pază a fondului forestier, cu toate că prin lege se stipulează obligativitatea ca deţinătorii de fond forestier să încheie contract de pază şi administrare după efectuarea controlului în teren de către Garda Forestieră Timişoara. De asemenea, se constată că unele primării nu îşi mai achită contravaloarea pazei către Ocoalele silvice, motivând insuficiența fondurilor financiare, în această situaţie existând riscul rezilierii contractelor de pază şi administrare şi, implicit, o creştere a infracţionalităţii în domeniul silvic.

Bianca METEŞ