Închirierea terenurilor, valabilă şi în 2018


În ultima şedinţă extraordinară, consilierii locali au aprobat în unanimitate hotărârea privind prelungirea pe anul în curs a termenului contractelor de închiriere pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Caransebeş – amplasamente garaje, amplasamente chioşcuri, terenuri agricole-fâneţe, arabil.

Hotărârea respectivă se mai referă, de asemenea, la indexarea cu rata inflaţiei, de 3 la sută, a preţului închirierii la reînnoirea contractelor de închiriere prevăzute mai sus, precum şi a diferenţei de preţ neîncasată până la sfârşitul anului trecut pentru contractele de vânzare-cumpărare care conţin clauze contractuale în acest sens.

(M. Doman)