CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE „SUB SEMNUL DE TAINĂ – GEORGE SURU”


Primăria şi Consiliul Local Caransebeş

Casa de Cultură „George Suru” Caransebeş

ORGANIZEAZĂ

CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE

SUB SEMNUL DE TAINĂ – GEORGE SURU”

Ediţia a XX-a, CARANSEBEŞ, 3-4 aprilie 2015

Concursul se organizează în municipiul Caransebeş, în semn de recunoaştere a operei scriitoriceşti şi a contribuţiei poetului George Suru (16.02.1940 – 30.05.1979) la viaţa culturală a oraşului de pe Timiş, precum şi pentru promovarea şi afirmarea unor talente literare de perspectivă.

La concurs pot participa creatori din toată ţara, fără limită de vârstă, care nu au publicat în volum.

Concurenţii vor trimite, pentru concurs, un număr de maximum 10 creaţii originale, obligatoriu editate la PC sau dactilografiate, în 3 exemplare.

Lucrările nu vor fi semnate, ci vor purta un motto ales de autor. Creaţiile literare vor fi însoţite de un plic sigilat, purtând acelaşi motto de identificare, în care se vor găsi datele de identificare (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon) la care poate fi contactat concurentul.

Manuscrisele nu se înapoiază.

Lucrările se trimit până la data de 23 martie 2015, pe adresa: Casa de Cultură „George Suru” Caransebeş, Str. Episcopiei, nr. 6, cod 325400, jud. Caraş-Severin.

Se vor acorda 3 premii şi un premiu special, în bani.

Poeziile premiate vor fi publicate în revista literară „Interferenţe” a Casei de Cultură.

Premianţii vor fi anunţaţi telefonic pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere în ziua simpozionului, organizatorii asigurând cheltuielile de masă, cazare şi transport.

În caz de neprezentare a câştigătorilor la Caransebeş în ziua premierii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-514609, 0724-235876.