Resursele Minerale caransebeşene, la raport trimestrial


În cadrul unei recente şedinţe a Colegiului Prefectural Caraş-Severin, a fost prezentat un raport privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială Caransebeş, care face parte din Direcţia Generală de Inspecţie şi Supraveghere Teritorială a Activităţilor Miniere şi a Operaţiunilor Petroliere, în primul trimestru al acestui an.

În această perioadă, în evidenţele instituţiei au figurat un număr de 62 de obiective de explorare/exploatare, din care 21 de cercetare, şi anume nouă pentru cărbuni, unul pentru minereuri polimetalice, nouă pentru nemetalifere şi roci utile, două obiective pentru ape, precum şi 41 de exploatare, din care unul pentru cărbuni, unul pentru minereuri, 37 pentru nemetalifere şi roci utile, şi două pentru ape.

În trimestrul I, au fost realizate controale la un număr de 19 obiective, din care 15 de exploatare şi patru de explorare. În urma controalelor efectuate au fost întocmite note de control, fiind stabilite programe de măsuri specifice fiecărui obiectiv, măsuri ce vizează respectarea Legii minelor 85/2003, precum şi normele şi ordinele ce guvernează activitatea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. De asemenea, au mai fost realizate acţiuni de control la diverşi agenţi economici, dispuse de A.N.R.M. Bucureşti, sau pentru verificarea modului de raportare a producţiei, raportarea consumurilor de rezerve/resurse, plata taxelor şi redevenţelor miniere, precum şi avizarea Programelor anuale de exploatare. (C. Luca)