Protecţie socială indirectă la Zăvoi


Atunci când vine vorba despre măsuri de protecţie socială la nivelul comunităţilor locale, majoritatea edililor justifică lipsa acestora prin faptul că autorităţile centrale ale statului nu alocă suficiente fonduri pentru a acoperi nevoile sociale cu care se confruntă populaţia, în special în mediul rural. Cu toate acestea, unele dintre autorităţile publice locale au adoptat câteva măsuri, prin care se realizează în mod indirect protejarea populaţiei împotriva unor fenomene economice negative, cum ar fi fiscalitatea excesivă sau lipsa ajutoarelor financiare în cazul unor evenimente negative, generatoare de costuri suplimentare pentru familiile nevoiaşe.

Am întâlnit o astfel de situaţie şi în comuna Zăvoi, unde Consiliul local a decis ca în anul 2012 nivelul taxelor şi impozitelor locale să nu se majoreze, rămânând la valorile stabilite pentru anul în curs.

Într-un dialog purtat cu viceprimarul Ion Scorobete, care îndeplineşte şi atribuţiile funcţiei de primar al comunei Zăvoi, acesta ne-a declarat că iniţiativa de a nu majora nivelul taxelor şi impozitelor locale i-a aparţinut şi a fost motivată de intenţia de a nu împovăra din punct de vedere fiscal pe locuitorii comunei, practica economică demonstrând că, atunci când se recurge la creşterea taxelor şi impozitelor, scade nivelul încasărilor la bugetul local.

O altă măsură adoptată de către autorităţile locale din comuna Zăvoi în acest an se referă la acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru familiile nevoiaşe, în caz de deces al unia dintre membrii acestor familii. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Zăvoi Nr. 56/29.04.2011, s-a aprobat ca, în cazul în care familia decedatului nu poate beneficia de o altă formă de ajutor de înmormântare din partea altor instituţii sau persoane juridice, aceasta să primească un ajutor în sumă de 500 de lei, iar în situaţia în care familia defunctului beneficiază de o altă formă de sprijin, poate solicita un ajutor în cuantum de 150 de lei, ce va fi acordat de la bugetul local.

Ajutorul de urgenţă se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul local şi în urma efectuării de către compartimentul de Asistenţă socială din cadrul Primăriei Zăvoi a unei anchete sociale, care va reflecta starea socială şi financiară a familiei decedatului, beneficiarii ajutorului urmând să primească o singură dată ajutorul de urgenţă, pentru înmormântarea persoanei decedate.

De asemenea, Ion Scorobete ne-a declarat că tot în categoria măsurilor indirecte de protecţie socială poate fi inclusă şi decizia, luată imediat după arestarea fostului primar al comunei Zăvoi, ca taxa pentru racordarea la reţeaua publică de apă potabilă a comunei Zăvoi să fie de doar 11 lei, spre deosebire de perioada în care destinele comunei au fost conduse de fostul edil-şef, când, pentru racordarea cetăţenilor la reţeaua publică de apă, li se percepeau de către acesta sume cuprinse între 400 şi 500 de lei, fără a li se elibera vreo chitanţă în acest sens.

Sonia BERGER