Problemele bătrânilor, în atenţia administraţiei locale


In cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, a fost făcută o informare privind activitatea desfăşurată în acest domeniu de administraţia locală a municipiului de pe malurile Timişului şi Sebeşului.

Astfel, se arată în document, Serviciul Public de Asistenţă Socială funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebeş şi are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. Având în vedere acest obiectiv, Serviciul Public de Asistenţă Socială, prin activitatea specifică desfăşurată cu sprijinul nemijlocit al Primăriei municipiului Caransebeş, şi-a îndreptat atenţia pentru a acorda ajutor persoanelor vârstnice care se se confruntă cu numeroase neajunsuri.

Prin urmare, un număr de 21 de persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, din care 20 primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina pentru ajutor social se asigură în permanenţă masa de prânz pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

O altă categorie de persoane care sunt în atenţia acestui Serviciu o constituie persoanele cu handicap grav, 98, din totalul de 212 aflate în evidenţă, fiind persoane vârstnice pentru care prin Serviciului Public de Asistenţă Socială din Caransebeş se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizaţiilor lunare.

De asemenea, pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social şi care nu au avut familie sau posibilităţi materiale pentru achitarea cheltuielilor băneşti în caz de deces, prin grija Serviciului Public de Asistenţă Socială s-a asigurat înmormântarea acestora, prin atribuirea unui loc de veci în cimitir, şi suportarea costurilor privind procurarea sicriului cu articolele necesare, a transportului şi înhumarea celor decedaţi, iar în cazul pensionarilor s-au recuperat cheltuielile din ajutorul de deces primit ulterior de la Casa Judeţeană de Pensii.

Primăria municipiului Caransebeş s-a implicat şi în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate, oferite prin Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care s-au întocmit fişele socio-medicale necesare.

În cursul acestui an, s-a continuat perteneriatul cu Asociaţia „Caritas” Caransebeş, pentru susţinerea proiectului „Masa pe roţi”, care asigură masa la domiciliu pentru persoanele vârstnice netransportabile, şi cu Fundaţia umanitară „Inimă către Inimă”, a cărei activitate constă în asigurarea de alimente, lemne de foc sau îmbrăcăminte.

Pentru funcţionarea Cantinei de Ajutor Social Caransebeş, au fost întreprinse toate demersurile în vederea obţinerii licenţei de funcţionare, astfel că la această dată dosarul privind licenţierea serviciului urmează să fie completat cu autorizaţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Prin Cantina de Ajutor Social din sudordinea Serviciului public de Asistenţă Socială se asigură masa pentru un număr de 66 de persoane, din care 20 sunt persoane varstnice.

Mădălina DOMAN