Eroi au fost, eroi sunt încă!


În cadrul recentei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, Filiala judeţeană a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” a prezentat o informare privind situaţia monumentelor istorice şi a monumentelor de for public dedicate eroilor cărăşeni. Astfel – se arată în document –, în judeţul Caraş-Severin cele mai multe amintiri ale istoriei sunt reprezentate de monumentele dedicate Eroilor din Primului Război Mondial, pe locul al doilea sunt cele închinate Eroilor din cel de Al Doilea Război Mondial, apoi dedicate Revoluţiei din Decembrie 1989, Deportaţilor în Bărăgan, Deportaţilor din Rusia, Eroilor în Lupta Anticomunistă, Răscoalei din 1907, Eroilor generali şi soldaţi (monumente nominale), precum şi monumentele aparţinând minorităţilor naţionale, Crucea Eroilor Bănăţeni de pe Muntele Mic şi altele.

Monumentele şi sculpturile ridicate în judeţul nostru, de-a lungul vremurilor, redau memoriei, prin concept şi mesaj, episoade din sacrificiul, durerea şi năzuinţa bănăţenilor aflaţi, de multe ori în existenţa lor, la răscruce de drumuri.

Sarcinile Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană Caraș-Severin, de la ultima informare din 23.03.2016, s-au constituit în demersuri pe lângă administrațiile locale pentru îngrijirea monumentelor şi a cimitirelor eroilor, participarea la ceremonialele militare şi religioase organizate la aceste monumente, precum şi organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de cunoaştere a eroismului înaintașilor noștri în luptele pentru apărarea gliei strămoşeşti.

Din motive organizatorice, dar mai ales financiare, Asociaţia și-a îndeplinit doar parțial obiectivele propuse prin planul anual de activitate. S-a constatat că, din cele 140 de monumente de for public dedicate eroilor, existente în cele 77 localități din județ, datorită insuficienței fondurilor băneşti, membrii Asociaţiei nu au putut inspecta decât 60% dintre acestea, ajungând, totuşi, la concluzia că starea de întreținere a acestora este relativ bună. De asemenea, s-a mai remarcat buna organizare a activităţilor închinate Zilei Eroilor în oraşele Reşiţa, Caransebeş, Moldova Nouă, Bocşa şi Anina, unde primăriile au acordat importanţa cuvenită comemorării Eroilor Neamului;

În document se mai arată că, prin activităţile desfăşurate, se remarcă în mod deosebit locuitorii satului Bucova, aparţinător comunei Băuţar, unde, în 9 mai 2016, a fost dezvelit Monumentul Eroilor, dedicat celor 129 de localnici care au luptat în Al Doilea Război Mondial. Pe soclul de marmură al monumentului sunt inscripţionate atât numele fiilor satului care au murit în luptă, cât şi numele celor care au participat la război. Monumentul a fost ridicat din iniţiativa a trei localnici, care au considerat că jertfa, curajul şi patriotismul bucovenilor merită înscrise în piatră, spre amintirea urmaşilor. Astfel, dezvelirea Monumentului din Bucova, realizat de către Constantin Penzes, a avut loc în aceeaşi zi cu sărbătoarea proclamării Independenţei de stat a României din 1877, a victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de Al Doilea Război Mondial, în 1945, precum şi de Ziua Europei.

S-a mai remarcat, de asemenea, faptul că municipalitatea din Caransebeș își îngrijește monumentele dedicate Eroilor Banatului cu mai multă responsabilitate. În prezent, își găsesc locul în peisajul monden, însă plin de istorie al municipiului Caransebeș, opt statui, busturi și cinci plăci comemorative. Dintre acestea, atrag atenția Statuia Generalului Ioan Dragalina, situată în centrul parcului ce-i poartă numele, dezvelită la 3 iunie 1943, cu ocazia Zilei Eroilor, sau Statuia Pro Patria, situată în fața Colegiului Naţional „Traian Doda”, dezvelită în anul 1918, în memoria celor şapte profesori și elevi din Caransebeș care au căzut pe front în Primul Război Mondial.

În anul în care România continuă aniversarea Centenarului Primului Război Mondial, restaurarea, întreţinerea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război în toate localităţile judeţului sunt dovezi evocatoare şi lăudabile privind modul în care comunităţile judeţul Caraş-Severin au înţeles cum să-şi manifeste recunoştinţa pentru cinstirea memoriei eroilor şi martirilor care și-au pierdut viața luptând pentru libertate, credință și întregirea neamului, ele marcând trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, mai prielnic sau mai defavorabil. Din punct de vedere istoric, punerea în valoare a acestor monumente nu poate decât să ne ajute în păstrarea identităţii noastre.

Bogdan NAUM