Primăria Caransebeş, la Primăria Bucureşti


În zilele de 26 şi 27 septembrie, un număr de 10 funcționari din Primăria municipiului Caransebeș, personal cu funcții de conducere și execuție, au participat la o vizită de studiu și networking la diverse instituții ale administrației publice locale și centrale din București, în cadrul Proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient și Tânăr prin Administrare Transparentă și Economică”, derulat de municipalitatea din Caransebeș în parteneriat cu Transparency International România, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Vizita de studiu a vizat schimbul de experienţă şi networking-ul între reprezentanţi ai Primăriei municipiului Caransebeş şi instituţii/autorităţi/organisme publice din Bucureşti în cadrul cărora este implementat cu succes un sistem de management al calităţii. Astfel, la Primăria municipiului București, funcționarii Primăriei Caransebeș au participat la un schimb de bune practici privind asigurarea managementului calității, iar la Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Primăriei Sectorului 2 au luat contact cu bunele practici în utilizarea IT&C în relația cu utilizatorii finali. De asemenea, tot la Primăria Sectorului 2, una dintre primele administrații din țară care au implementat cu succes Standardul de Calitate ISO9001 și Sistemul de management al calității, au fost prezentate exemple de proceduri și metodologii de implementare a celor menționate. Cadrul de politică publică privind performanța în administrația publică locală și standardele de calitate în serviciile publice locale le-au fost prezentate funcţionarilor Primăriei Caransebeș la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Sper ca prin experienţele acumulate în vizita de studiu să devenim un model de bună practică, am făcut schimb de informaţii şi bune practici cu personalul din primăriile vizitate și din MDRAPFE. Am discutat și despre dezvoltarea durabilă – importanța protecției mediului, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice –, dar și despre egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare”, a declarat managerul de proiect, Andrei Ungur, la finalul vizitei de studiu și networking.

Bianca METEŞ