Prefectul Cristian Gâfu, nemulţumit de colectarea deşeurilor din judeţÎn cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deşeuri Caraş-Severin a prezentat o informare privind colectarea deşeurilor la nivelul judeţului.
Această asociaţie reprezintă unul dintre factorii-cheie în procesul de implementare a proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor la nivel de judeţ, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa 2.1.
Această structură asociativă la care administraţiile publice locale din judeţ au aderat în mod voluntar exercită, în numele şi pe seama administraţiilor locale membre, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce le revin în legătură cu activităţile privind managementul deşeurilor.
Principalele atribuţii ale Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitară Intercom Deşeuri Caraş-Severin vizează următoarele elemente componente ale mecanismului de gestionare a deşeurilor la nivel regional: stabileşte politica de management al deşeurilor; stabileşte strategia privind gestionarea deşeurilor; stabileşte politica tarifară la nivelul judeţului; monitorizează implementarea proiectului privind realizarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor; monitorizează modul în care operatorii execută contractele de delegare a gestiunii de servicii de salubrizare cu îndeplinirea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în proiect.
Deciziile privind aceste componente sunt luate în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitară Intercom Deşeuri Caraş-Severin, fiind necesar acordul fiecăruia dintre membrii săi, respectiv Consiliul Judeţean sau administraţia fiecărei localităţi care face parte din asociaţie.
După implementarea proiectului, responsabilitatea de monitorizare şi supervizare, de încadrare şi respectare a indicatorilor de performanţă a operatorilor pentru colectare și transport al deșeurilor municipale până la stațiile de transfer revine ADI Intercom Deşeuri Caraş-Severin.
În conformitate cu prevederile proiectului, operatorii zonali vor colecta deşeurile de la populaţie şi agenţii economici în baza unor contracte la tarifele/taxele stabilite în contract, conform raportului procedurii de licitație, şi vor transporta aceste deşeuri colectate selectiv la staţiile de transfer. Deşeurile conforme vor fi preluate de către operatorul regional şi depuse în Centrul de la Lupac.
În calitate de partener în cadrul proiectului, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Intercom Deşeuri Caraş-Severin a avut ca principal obiectiv delegarea serviciilor de colectare și transport al deşeurilor municipale de la punctele de colectare de la populaţie până la staţiile de transfer aferente celor şase zone. Procedura de licitație privind desemnarea operatorilor de colectare și transport aferente celor şase zone de colectare în care a fost împărţit judeţul a început în anul 2015.
Pentru Zona 1 – Reșița, în 2017 a fost semnat contractul cu ofertantul SENESI SPA; pentru Zona 2 – Bozovici a fost semnat contractul cu ofertantul S.C. IONELA S.R.L. în 2018; pentru Zona 3 – Pojejena, tot în 2018 a fost semnat contractul cu ofertantul S.C. IONELA S.R.L, pentru Zona 4 – Oravița a fost semnat contractul cu ofertantul S.C. BRAI CATA S.R.L. în 2016; pentru Zona 5 – Herculane a fost semnat contractul cu ofertantul S.C. BRAI CATA S.R.L. în acelaşi an 2016; pentru Zona 6 – Oțelu Roșu, tot în 2016, a fost semnat contractul cu ofertantul S.C. BRAI CATA S.R.L.
În informare se mai arată că, în ceea ce priveşte colectarea şi transportul deşeurilor municipale, prin proiect au fost achiziţionaţi recipienţi cu capacitatea de 1,1 mc pentru colectarea selectivă a deşeurilor provenite de la populaţie. Recipienţii sunt coloraţi şi inscripţionaţi cu tipul de deşeu colectat, după cum urmează: recipientul de culoare galbenă pentru deşeuri din plastic şi metal, recipientul de culoare albastră pentru deşeuri de hârtie şi carton, recipientul de culoare verde pentru deşeuri de sticlă, iar recipientul de culoare neagră pentru deşeuri rezidulale. Pentru zona rurală au mai fost achiziţionate unităţi de compostare individuală.
În mediul urban, colectarea deşeurilor reziduale se va realiza în puncte de colectare în containere de 1,1 l, care vor fi amplasate alături de containerele pentru colectarea deşeurilor reciclabile.
În mediul rural, colectarea deşeurilor reciclabile se va realiza în puncte de colectare stabilite de către unităţile administrativ-teritoriale, iar colectarea deşeurilor reziduale se va realiza atât din poartă în poartă, cât şi prin aport voluntar la puncte de colectare, în funcţie de condiţiile din fiecare localitate. De asemenea, în zonele greu accesibile vor fi amenajate puncte de colectare a deşeurilor reziduale.
În informare se mai precizează că, în localitățile din mediul urban, în zona de blocuri, colectarea deșeurilor se realizează pe 4 fracții: deșeurile reciclabile (trei fracţii) se colectează în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, în containere asigurate de ADI INTERCOM, iar deșeurile reziduale se colectează în puncte de colectare, în containerele asigurate de către operatori. În localitățile din mediul urban, în zona de case, colectarea deșeurilor se realizează pe minimum patru fracții: deșeurile reciclabile (trei fracţii) se colectează în sistemul din poartă în poartă, în pubele colorate sau saci coloraţi asiguraţi de operator, acolo unde sistemul este deja implementat şi/sau în punctele de colectare, în containere de 1,1 mc, în containere asigurate de ADI INTERCOM, urmând ca până cel târziu în anul 2025 să se colecteze prin sistemul din poartă în poartă; deșeurile reziduale se colectează din poartă în poartă, în pubelele asigurate de operator.
În localitățile din mediul rural, colectarea deșeurilor se realizează pe cinci fracții, astfel: deșeurile reciclabile (trei fracţii) se colectează în puncte de colectare în containere de 1,1 mc, în containere asigurate de ADI INTERCOM, urmând ca până cel târziu în anul 2025 să se colecteze prin sistemul din poartă în poartă; biodeșeurile se colectează și compostează în unitățile de compostare individuale; deșeurile reziduale împreună cu biodeșeurile din zonele care nu au fost dotate cu unități de compostare individuală se colectează din poartă în poartă, în pubelele asigurate de operator.
În finalul şedinţei, prefectul Cristian Gâfu s-a declarat nemulţumit de activităţile de salubrizare din judeţul nostru. Cei care nu au pus în aplicare contractele încheiate au fost întrebaţi dacă până la data termenului legal, pe 15 decembrie, vor reuşi să remedieze problemele. Pentru că aceştia nu au putut garanta acest lucru, Cristian Gâfu i-a informat că, în cazul nerespectării acestui termen, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.
Bianca METEŞ