C O N V O C A T O R


ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MUNICIPALĂ

FOTBAL CARANSEBEŞ

PIAŢA GENERAL IOAN DRAGALINA NR. 2

NR. 34 DIN 04.10.2010

C O N V O C A T O R

Consiliul Director al ASMF Caransebeş convoacă Adunarea Generală a ASMF Caransebeş în şedinţă extraordinară în data de 14.10.2010, ora 18, la sediul Asociaţiei din Caransebeş, Piaţa General Ioan Dragalina, Nr. 2, ce va avea ca ordine de zi propusă următoarele puncte.

  1. Alegerea unui nou preşedinte;

  2. Transmiterea activului patrimonial înscris în CF 31046 TOP 4743/2,

4748/2/1/1 în favoarea Consiliului Local al municipiului Caransebeş, în scopul amenajării şi întreţinerii bazei sportive;

  1. Schimbarea sediului Asociaţiei Sportive Municipale Fotbal Caransebeş din

Piaţa General Ioan Dragalina Nr. 2, în Piaţa Revoluţiei Nr. 1.

În cazul în care nu se îndeplineşte cvorumul statutar, Adunarea Generală se

convoacă în data de 15.10.2010, ora 18, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, astăzi, 04.10.2010.