Preasfinţitul Părinte Lucian, la 5 ani de slujire arhierească în Episcopia Caransebeşului


Sâmbătă, 26 februarie, se împlinesc cinci ani de la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian în istoricul scaun de Episcop al Caransebeşului. Este pentru întreaga eparhie a Banatului Montan un moment de aniversare şi de bucurie, dar, în acelaşi timp, un moment care se dovedeşte împlinitor pentru o misiune bisericească articulată.

Prin lucrarea lui Dumnezeu, după ce Preasfinţitul Părinte Episcop dr. Laurenţiu a devenit Mitropolit al Ardealului, la Caransebeş a fost ales –la 8 februarie 2006 – ca episcop Preasfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei. Preasfinţia Sa a fost atunci cel mai tânăr dintre episcopii titulari din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, iar lucrul acesta s-a dovedit a fi o importantă devenire pentru eparhia încredinţată. Tinereţea i-a oferit forţa necesară pentru împlinirea nu doar a unor proiecte noi, ci şi pentru ducerea la îndeplinire a idealurilor visate de înaintaşii din scaunul arhieresc de la Caransebeş. Cel mai important deziderat al ierarhilor de la Caransebeş, de la rectitorirea Episcopiei în anul 1865, a fost ridicarea unei noi catedrale în oraşul de reşedinţă. Rânduiala lui Dumnezeu a fost ca măreţul ideal să fie împlinit nu demult, la 12 septembrie 2010, sub arhipăstorirea Preasfinţitului Părinte Lucian, dată la care întreg Banatul de Munte a prăznuit sfinţirea Catedralei Învierea Domnului. Ca o răsplată a împlinirii, evenimentul s-a bucurat de participarea şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a unui numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi. Evenimentul din 12 septembrie 2010 a fost, fără îndoială, cea mai importantă realizare petrecută în Episcopia Caransebeşului după întemeierea ei, în anul 1865.

Preasfinţitul Părinte Lucian, în duhul dragostei pentru Biserica lui Hristos, a desfăşurat şi o activitate pastorală cuprinzătoare. Pentru că prezenţa episcopului în mijlocul credincioşilor este semn al unităţii şi rod al credinţei, cercetarea cu timp şi fără timp a comunităţilor din eparhie a fost grija pastorală cea mai de căpătâi a Ierarhului nostru. Acum, la cinci ani de păstorire a Caransebeşului, nici o biserică şi comunitate parohială nu au rămas necercetate. Toate cele 228 de parohii, filii şi centre misionare din eparhie au fost vizitate pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor sau cu ocazia târnosirilor, a binecuvântării aduse lucrărilor de edificare, amenajare sau restaurare. A hirotonit peste 100 de clerici şi a impulsionat ridicarea şi renovarea a numeroase biserici. Este de menţionat că, în aceşti cinci ani de slujire arhierească, Preasfinţitul Părinte Lucian a târnosit peste 50 din edificiile de cult ale eparhiei, iar alte aproximativ 100 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere şi amenajare. La acestea se adaugă refacerea şi restaurarea unor mănăstiri importante din Episcopia Caransebeşului. În anul 2009, prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Lucian, s-a hotărât înfiinţarea schitului „Sf. Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova. Tot ca realizări pe plan pastoral şi misionar, amintim înfiinţarea Departamentului pentru Tineret al Episcopiei Caransebeşului şi organizarea de slujiri solemne şi pelerinaje în cadrul judeţului Caraş-Severin.

Activitatea economică şi gospodărească desfăşurată la Caransebeş în perioada 2006-2011 este, de asemenea, grăitoare. Prin grija Ierarhului nostru s-a realizat, în primul rând, edificarea şi sfinţirea noii Catedrale episcopale. Cu toate că finalizarea catedralei a însemnat un efort considerabil pentru o eparhie mică, cum este cea a Caransebeşului, nu au fost neglijate nici alte obiective: s-a construit un sediu nou pentru Seminarul Teologic din Caransebeş; s-a reamenajat Centrul Eparhial; s-au înfiinţat magazine de obiecte bisericeşti în cuprinsul Eparhiei; s-au înfiinţat ateliere de croitorie bisericească şi de pictură bisericească bizantină; s-a dotat atelierul de lumânări al Eparhiei cu tehnologie modernă ş.a.

Lucrarea socială a fost şi ea amplificată în Episcopia Caransebeşului. S-au înfiinţat numeroase centre în cadrul cărora se desfăşoară activităţi filantropice: Centrul de zi pentru copii din Caransebeş; Centrul de Igienă pentru mamă şi copil din Caransebeş; Centrul de primire în regim de urgenţă „Sf. Nicolae” din Caransebeş; Centrul pastoral-misionar „Arhiereul Filaret” din Caransebeş; Aşezământul social-eclesialIntrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Bocşa Română (2008, axat pe prevenirea abandonului infantil şi evitarea instituţionalizării copiilor din familiile cu probleme); Centrul de servicii comunitare din Mehadia (2010, cuprinde un azil de bătrâni şi o cantină socială); Centrul pentru Tineret „M9” din Moldova Nouă (destinat prevenirii activităţilor stradale de tip infracţional ale tinerilor din zonele miniere defavorizate); Aşezământului Medical CreştinAcoperământul Maicii Domnului” din Marga (2008, aflat în construcţie) ş.a.

Preasfinţitul Lucian a însufleţit şi activitatea culturală a judeţului nostru. Preasfinţia Sa este autorul a numeroase cărţi şi studii de teologie şi istorie bisericească, fiind şi un permanent promotor al cercetării ştiinţifice responsabile. A sprijinit şi sprijină continuu publicarea a valoroase lucrări de istorie bisericească a Banatului, încurajând, de asemenea, prin cuvânt şi faptă, tinerii talentaţi şi dornici de studierea disciplinelor teologice. Pe aceeaşi linie de promovare a culturii se înscrie şi inaugurarea şi sprijinirea manifestării anuale intitulate „Zilele credinţei şi culturii în Caraş-Severin”, eveniment ce întruneşte festivaluri de muzică corală, de poezie în grai bănăţean spre o mai mare dezvoltare şi cunoaştere a culturii populare, dar şi un simpozion internaţional de istorie şi spiritualitate bănăţeană, la care participă an de an ierarhi de seamă ai Bisericii noastre, teologi şi cercetători din ţară şi străinătate. A reactivat publicaţia tradiţională a eparhiei, Calendarului Românului” (2006), a înfiinţat expoziţii permanente de icoane vechi şi de carte veche bisericească şi a relansat tradiţia conferinţelor teologice de larg interes, cu invitaţi din lumea bisericească, dar şi din lumea oamenilor de cultură laici. De asemenea, sub înaltul patronaj al Preasfinţiei Sale, Episcopia Caransebeşului participă ca partener în două importante proiecte cu finanţare europeană, în domeniul patrimoniului cultural naţional şi în domeniul asistenţei sociale.

Sintetizând oarecum întreaga activitate culturală depusă de Preasfinţiul Părinte Episcop Lucian al Caransebeşului, putem afirma că privirea spre Hristos şi spre aproapele au fost coordonatele întregii lucrări a Preasfinţitului nostru Părinte Episcop. Preoţii şi credincioşii Episcopiei, zidiţi şi impulsionaţi în lucrarea Bisericii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolească, stau mărturie pentru toate, dar mai mare chezăşie stă Însuşi Domnul cerului şi al pământului, care a încuviinţat pentru comunitatea creştină a Episcopiei Caransebeşului un vrednic arhipăstor, implicat fără oprelişte în devenirea spirituală a păstoriţilor săi.

De la statura acestui ceas aniversar, clerul şi poporul Episcopiei Caransebeşului mulţumesc în rugăciune Preasfintei Treimi pentru binecuvântarea ce s-a răspândit peste întreaga comunitate a creştinilor prin harul şi darul arhieriei Preasfinţitului Lucian. Alăturăm acestei mulţumiri şi o rugăciune pentru sănătatea şi îndelunga arhierie a Întâistătătorului nostru şi, cu unanim glas, rostim: Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop!

 

Consiliul Eparhial al Episcopiei Caransebeşului