Seară duhovnicească la Valea Timişului


In perioada 20-27 februarie, la parohia Valea Timişului, din protopopiatul Caransebeş, s-au desfăşurat seri duhovniceşti. Miercuri, 23 februarie, la seara duhovnicească a participat delegatul chiriarhului, protosinghel Casian Ruşeţ, Secretar eparhial al Episcopiei Caransebeşului.

Seara, s-a săvârşit slujba vecerniei de către părintele Casian Ruşeţ şi preotul paroh Ioan Lupa, în prezenţa credincioşilor parohiei. În încheiere, un grup de tineri teologi, care au dat răspunsurile la strană, au interpretat câteva pricesne duhovniceşti, după care delegatul Preasfinţitului Părinte Lucian a ţinut un cuvânt de învăţătură.

Cu precădere în această perioadă de pregătire duhovnicească pentru Postul Mare, iar mai apoi pentru Marele praznic al Învierii Domnului, se cuvine să luăm seama le cele trei pilde evanghelice din primele trei săptămâni ale perioadei triodului. Astfel, învăţăm ce înseamnă rugăciunea smerită din pilda vameşului şi a fariseului, pocăinţa autentică din pilda fiului risipitor şi milostenia generoasă din Evanghelia duminicii înfricoşatei judecăţi. Toate cele trei învăţături ne arată cum să ne apropiem de Dumnezeu şi că prin raportarea la semenii noştri dobândim comuniunea deplină cu Hristos Domnul. Ne aflăm deopotrivă în ajunul prăznuirii Aflării Capului Sfântului Ioan Botezătorul, ceea ce ne aduce aminte că trebuie să punem început bun vieţii noastre, să ne pocăim cu adevărat prin întoarcerea la Dumnezeu, asemenea strigătului convingător al Sfântului Ioan Botezătorul. În acest sens, şi Sfântul Ioan Damaschin ne arată că pocăinţa înseamnă întoarcerea de la faptele cele rele la faptele cele bune, şi nu schimbarea confesiunii. Pocăinţa autentică este asemenea ridicării fiului risipitor din rândul patimilor reprezentate de către porci, animale considerate necurate în legea mozaică.”, a spus părintele Casian Ruşeţ în cuvântul de învăţătură.

Totodată, Sfinţia sa a transmis preotului şi credincioşilor cuvântul de binecuvântare din partea Preasfinţitului Părinte Episcop Lucian.

Pagină coordonată de Pr. Alin-Vasile CÂMPEAN