Poliţiştii şi pădurea


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au prezentat o informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de structurile de poliție în anul 2018 pentru prevenirea și combaterea infracționalității în domeniul silviculturii.

Astfel, în perioada de referinţă, au fost executate 971 acţiuni/controale punctuale cu specialişti din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara, Direcției Silvice Caraș-Severin, Gărzii de Mediu şi Jandarmeriei, după cum urmează: 82 de acţiuni/controale în fondul forestier; 39 de acţiuni/controale pe linia provenienţei, prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos; 774 de acţiuni/controale pe linia legalităţii transportului materialului lemnos împreună cu specialiştii silvici aparţinând Direcției Silvice, Ocoalelor silvice sau din cadrul Gărzii Forestiere Timișoara; 76 alte acțiuni in domeniul silvic.

Cu ocazia desfășurării activităților stabilite în cadrul Planului de acțiune „SCUTUL PĂDURII” au fost verificate 31 de exploatări forestiere, 9 instalaţii de debitat, 22 de depozite, 69 de târguri, pieţe, şi oboare, precum şi 1.729 de mijloace de transport.

Au fost aplicate un număr de 224 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 291.580 de lei, şi a fost ridicată în vederea confiscării cantitatea totală de 1.155,14 mc material lemnos, dintre care 988,71 mc faptic și 166,43 mc valoric, valoarea materialului lemnos confiscat fiind de 31.830 de lei.

Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării 20 de fierăstraie mecanice, trei autovehicule, cinci atelaje hipo și trei alte bunuri.

În ceea ce priveşte dosarele penale care au avut ca obiect fapte prevăzute de Codul Silvic, la începutul perioadei s-au aflat în lucru un număr de 462 de dosare penale, au fost înregistrate 232 de dosare penale, au fost primite prin Parchet de la alte unități/structuri de poliție un număr de 51 de dosare penale și au fost restituite opt dosare penale.

Din cele 753 de dosare penale aflate în lucru, au fost înaintate unităţilor de Parchet cu propuneri legale 174 de dosare penale, 20 au fost reunite, 34 au fost declinate și 9 au fost trimise altor unități de poliție, astfel că, la sfârşitul perioadei, au rămas în lucru 516 dosare penale.

În perioada analizată, s-a tăiat ilegal un volum de 2.396,61 mc, cu o valoare de 914.300 de lei, cu 849,68 mc mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2017.

De asemenea – se mai arată în informare –, anul trecut, la nivelul județului Caraș-Severin s-au înregistrat un număr de 69 de apeluri prin SNUAU 112, în care au fost sesizate transporturi ilegale de material lemnos. Dintre acestea, şapte apeluri au fost confirmate ca fiind transporturi de material lemnos ilegal, iar 62 nu s-au confirmat. În urma verificărilor s-a stabilit că 43 de apeluri au fost legale, în patru cazuri vehiculele semnalate nu transportau material lemnos și 15 au intrat la categoria „alte cazuri”.

În baza verificărilor efectuate la apelurile 112 privind transportul de material lemnos, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale și s-a confiscat materialul lemnos în cauză.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au mai precizat că, în ultimii 20 de ani, de la apariţia Legii 18/91 şi ulterior, prin apariţia Legii 1/2000, deși au fost aplicate numeroase sancțiuni contravenționale de către Garda Forestieră Timișoara, nu s-au luat măsuri de asigurare şi administrare a fondului forestier aparţinând primăriilor sau persoanelor fizice, iar în prezent, în toate proprietăţile private şi administrativ teritoriale unde s-au efectuat controale şi s-a predat fondul forestier spre pază şi administrare, s-au constatat pagube însemnate.

Concluzia raportului prezentat a fost că la sfârşitul perioadei analizate se poate aprecia că nu există un fenomen pe linia infracţionalităţii silvice sesizate la nivelul județului Caraș-Severin şi că, prin activităţile întreprinse, s-a reuşit menţinerea sub control a situaţiei operative.

Mădălina DOMAN