Peste 172 de milioane de euro pentru agricultori, prin AFIR


                   Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primește, începând din data de 20 mai, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Submăsurilor 4.1a – „Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole”, 4.2a – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” și 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”, din PNDR 2014-2020.

Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 20 mai – 31 octombrie.

                   Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au în 2016 la dispoziție peste 172 de milioane de euro prin finanțările respective.

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, pentru toate cele trei submăsuri.

Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

Cei 70,5 milioane de euro disponibili în 2016 pentru accesarea Submăsurii 4.1a – „Sprijin pentru investiții în exploatații pomicole” vor contribui la creșterea competitivității şi diversificarea producției. Un alt obiectiv este creşterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței exploatațiilor pomicole, dar şi creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel de fermă și a comercializării directe a produselor obţinute. Sunt, de asemenea, sprijinite proiectele care duc la dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsura 4.1a sunt atât persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, cât şi societăţile comerciale sau institutele de cercetare-dezvoltare.

Depinzând de dimensiunea exploataţiei şi de obiectivele propuse prin proiect, intensitatea sprijinului este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile şi se poate majora în unele situaţii cu 20 de puncte procentuale, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Astfel, sprijinul acordat pentru proiectele de investiții finanţate prin Submăsura 4.1a poate varia între 100.000 de euro şi 1,05 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile.

Parte din Subprogramul Pomicol este şi Submăsura 4.2a – „Procesarea produselor pomicole”, cu o alocare de 8,6 milioane de euro pentru sesiunea anuală continuă din 2016. Submăsura sprijină financiar investiţiile în unitățile care procesează materie primă provenită din sectorul pomicol, rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie și pentru eficiență energetică, precum şi pentru acțiuni de marketing.

De asemenea, beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători.

                  Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative, și 40% pentru întreprinderi mari. Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI –Parteneriatul European pentru Inovare.

În funcţie de tipul beneficiarului şi de activitatea de procesare propusă, sprijinul european nerasmbursabil poate varia între 200.000 de euro şi 1,5 milioane de euro.

93,4 milioane de euro sunt alocaţi pentru acest an Submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul agricol”. Aceste fonduri sunt destinate investiţiilor care au ca scop înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare şi comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecția mediului, creșterea numărului de locuri de muncă sau promovarea investițiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile.

Beneficiarii submăsurii sunt persoane fizice autorizate, societăţi comerciale şi cooperative agricole, care pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 milioane de euro, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă.

Ca şi în cazul proiectelor finanţate prin Submăsura 4.2a, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, în cazul operațiunilor sprijinite în cadrul PEI – Parteneriatul European de Inovare.

Lista cheltuielilor eligibile, precum şi toate condiţiile de accesare ale celor trei submăsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.

Mădălina DOMAN