Facilităţile pentru copiii de grădiniţă, în… prelungiri!


Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a realizat recent o centralizare a numărului de cereri depuse de potenţialii beneficiari ai Programului „Fiecare Copil în Grădiniţă”, pentru acordarea stimulentului financiar sub forma tichetelor sociale în valoare de 50 de lei. Ca urmare a răspunsurilor primite de la cele 77 de primării, până la data de 30 aprilie, dintr-un total de 2.936 de beneficiari estimaţi la data de 10 februarie, au depus cereri un număr de 790, iar restul nu îndeplineau condiţiile de prezenţă la grădiniţă, după cum sunt prevăzute de Legea Nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Pentru o adresabilitate cât mai mare a programului, Guvernul României a adoptat în data de 11 mai Ordonanţa de Urgenţă Nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea Nr. 248/2015, prin care este înlăturată limita de vârstă a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar care pot beneficia de stimulentul educaţional, iar pentru anul şcolar 2015-2016 termenul de depunere a cererilor de solicitare a fost prelungit cu 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanţei, se arată într-un comunicat al Instituţiei Prefectului.

Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin a informat toate cele 77 de unităţi administrativ-teritoriale despre modificările aduse legii şi a solicitat acestora să ia măsuri pentru informarea potenţialilor beneficiari care devin eligibili în noile condiţii, dar şi referitor la noul termen-limită de depunere a cererilor.

Bianca METEŞ