Moment de bilanț pentru Despărțământul ASTRA din Oțelu Roșu


            Liceul Bănățean din Oțelu Roșu a găzduit sâmbătă, 26 martie, lucrările ședinței anuale a Adunării Generale a membrilor Despărțământului Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) din orașul de pe Valea Bistrei.

În deshiderea lucrărilor, președintele Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu, prof. dir. Rozina Ghiorghioni, a ținut să sublinieze faptul că, în acest an, Asociațiunea împlinește 155 de ani de la înființare, iar Despărțământul, pe care în prezent îl conduce, sărbătorește 25 de ani de existență. Fiind un moment aniversar, au fost evocate câteva dintre realizările membrilor astriști de pe Valea Bistrei în acest sfert de secol de activitate: amenajarea Muzeului de Geografie Literară „Tiberiu Boșcaiu” și a Muzeului de Etnografie în cadrul Liceului Bănățean din Oțelu Roșu, publicarea unor reviste și lucrări științifice despre activitatea acestei unități de învățământ, organizarea de concursuri, festivaluri și manifestări cultural-artistice sub egida ASTRA, atât în Oțelu Roșu, cât și în celelalte localități de pe Valea Bistrei. În finalul prezentării, s-a dat citire activităților înscrise în agenda Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu, ce se vor derula pe parcursul anului 2016.

Următorul punct de pe ordinea de zi a ședinței l-a constituit prezentarea bilanțului financiar pentru anul 2015, casiera Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu, înv. Rodica Istrat, făcând o trecere în revistă a veniturilor și cheltuielilor înregistrate anul trecut, precum și a activităților ce au fost susținute financiar de această organizație.

A urmat apoi cuvântul secretarei Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu, prof. Maria Frențiu, care într-o emoționantă cuvântare a ținut să sublinieze problemele cu care atât ASTRA, cât și întreaga societate românească se confruntă în acest început de mileniu, probleme ce tind să conducă la pierderea identității naționale, în contextul globalizării. Întrucât unul dintre scopurile principale ale Asociațiunii a fost tocmai conservarea și păstrarea ethosului românesc, se impune o implicare mai activă a tuturor membrilor acesteia în vederea organizării, susținerii și promovării, mai ales în rândul tinerilor, a unor manifestări sau activități în cadrul cărora să se pună un accent mai mare pe cunoașterea limbii și literaturii române, a istoriei naționale și a tradițiilor culturale ale poporului nostru.

Prima parte a ședinței Adunării Generale a membrilor Despărțământului Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) din Oțelu Roșu s-a încheiat cu votarea de către membrii prezenți a propunerilor referitoare la modificarea statutului acestui Despărțământ, prin mărirea componenței Consiliului de conducere cu încă un post de vicepreședinte, nominalizarea atât a noilor vicepreședinți, cât și confirmarea sau nominalizarea conducătorilor cercurilor ASTRA din comunele de pe Valea Bistrei, toate propunerile făcute fiind votate în unanimitate.

Cea de-a doua parte a lucrărilor a fost dedicată activităților culturale, în cadrul acestora având loc prezentarea unor volume de corespondență și lansarea unui volum de versuri, iar la finalul reuniunii a avut loc un scurt recital de muzică folk.

Și de această dată, cuvântul de deschidere a celei de-a doua părți a manifestării a aparținut tot președintelui Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu, prof. dir. Rozina Ghiorghioni, care a prezentat volumul intitulat „Corespondență – VI – scrisori trimise (A-Z)”, al prof. univ dr. Dumitru Jompan, ce a apărut la Editura Mecatrin, din Brașov, la sfârșitul anului trecut, cu sprijinul financiar al acestei organizații.

A urmat apoi cuvântul autorului, domnul prof. univ dr. Dumitru Jompan făcând o scurtă evocare a unor episoade din viața sa, ce l-au ghidat spre muzică și scris, menționând dificultățile pe care le-a întâmpinat în procesul de elaborare a lucrării prezentate, dar și sprijinul de care a beneficiat din partea unor oameni cu suflet ales, care au înțeles importanța publicării acestei cărți.

Următorul moment important l-a constituit lansarea volumului de poeme intitulat „Copilăria?… Amintiri în versuri”, apărut la Editura Tim din Reșița, al cărui semnatar este preotul Dorel Unguraș Ungurianu, paroh la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Ohaba Bistra – Oțelu Roșu, unul dintre vicepreședinții Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu.

Prezentarea plachetei de versuri a revenit conf. univ dr. Ioan Murariu, care a făcut referiri la conținutul volumului, la stilul abordat de autor, dar și la felul în care mirajul copilăriei și-a pus amprenta pe dezvoltarea viitoare a poetului, contribuind la îmbogățirea experienței de viață a acestuia și la constituirea unui fond de trăiri și emoții ce avea să fie valorificat ulterior, prin scrierea acestei cărți. La final, vorbitorul și-a exprimat regretul că, în societatea de azi, copiii au ajuns dependenți de tehnologie și de mijloacele de comunicare, și nu vor mai avea ocazia să treacă prin experiențe de genul celor descrise de autor, rezumându-se la o cunoaștere tot mai limitată a locurilor înconjurătoare.

După această prezentare, autorul volumului, preotul Dorel Unguraș Ungurianu, a vorbit despre motivele care l-au determinat să treacă la scrierea versurilor și despre proiectele sale viitoare, mulțumind celor care l-au sprjinit în demersul său de tipărire a acestei cărți.

În încheiere a avut loc un scurt recital de muzică folk, susținut de Simona Meschini, una dintre piesele interpretate fiind compusă chiar pe versurile scrise de preotul Dorel Unguraș Ungurianu, iar din partea Cenaclului „Pro Arte”, prof. Margareta Meschini a înmânat diplome celor doi autori, conducerii Despărțământului ASTRA din Oțelu Roșu și unora dintre membrii prezenți la această manifestare.

Firuț MIHUȚ