Promoție sau soldare? Aceasta-i întrebarea…


Recent, a avut loc ședința Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, în cadrul căreia a fost făcută o informare privind activitatea inspectorilor Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor. Astfel, de la începutul acestui an, aceștia au aplicat patru avertismente și 13 amenzi contravenționale, în cuantum de 16.000 de lei, și s-a dispus măsura opririi temporare de la comercializare a unor produse, până la remedierea deficiențelor acestora.

De asemenea, un operator economic a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 5.000 de lei, deoarece, la momentul controlului, inducea în eroare consumatorii cu privire la preţul de referinţă şi procentul de reducere a preţului practicat, dispunându-se, totodată, şi măsura complementară de încetare a practicii comerciale incorecte. S-au oprit temporar de la comercializare, până la remedierea deficienţelor de informare, produse cu deficienţe, în valoare de 12.000 de lei.

Totodată, comisarul șef-adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraș-Severin, Isabelle Scorobete, a vorbit despre vânzarea de soldare, un subiect de actualitate în această perioadă.  Astfel, vânzarea de soldare trebuie să fie însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea respectivă şi este acea formă de comerț care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul. Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date. Perioadele de soldări se stabilesc de către comerciant, între 15 ianuarie și 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă, și în perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară. Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.

Isabelle Scorobete a mai spus că o practică des întâlnită la unii comercianți este vânzarea la promoţie, deoarece este mai simplă și mai comodă, în acest caz nemaifiind necesară anunţarea primăriei.

Bianca METEȘ