Lemn de foc la discreţie pentru cărăşeniÎntr-o recentă şedinţă a Comisiei de Dialog Social, reprezentanţii Direcţiei Silvice Caraş-Severin au prezentat o informare privind modul cum s-a organizat și derulat anul trecut activitatea de aprovizionare cu lemn de foc a populației din judeţ, în special a celei din mediul rural.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale privitoare la aprovizionarea populației cu lemn de foc, la inițiativa celor 17 ocoale silvice din subordinea Direcției Silvice Caraș-Severin, în 2020 au fost încheiate 69 de parteneriate cu 66 de unități administrativ-teritoriale din județ, trei dintre acestea – Bozovici, Bocșa şi Berzovia – având încheiate parteneriate cu câte două ocoale silvice, pentru un volum total de 42.800 mc. Celelalte comunități locale au refuzat încheierea de parteneriate cu ocoalele silvice inițiatoare ale demersului, justificat sau nejustificat, acestea fiind comunele Cornea, Domașnea, Iablanița, Lăpușnicel, Luncavița, Mehadica şi Copăcele.
Pentru a se înțelege proveniența resursei oferite în cadrul parteneriatelor, în document de precizează că anul trecut programul de recoltare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Direcția Silvică, stabilit de Consiliul de Administrație al RNP Romsilva, a fost de 718.000 mc, volumul total exploatat fiind de 491.000 mc, din care 410.000 mc a fost vândut operatorilor economici ca masă lemnoasă, 81.000 mc fiind exploataţi de ocoalele silvice în regie proprie sau prin prestări servicii.
Din volumul recoltat destinat valorificării ca lemn fasonat, respectiv cei 81.000 mc, doar 40.000 mc au reprezentat volumul pentru care Direcția Silvică avea obligația legală de a-l oferi spre vânzare populației pentru încălzirea locuințelor, restul fiind reprezentat de sortimente industriale sau lemn de foc care nu face obiectul prevederilor legislative privind asigurarea lemnului de foc pentru populație.
În concluzie, se mai arată în informare, anul trecut Direcția Silvică Caraș-Severin a pus la dispoziție populației din județul Caraș-Severin întreaga cantitate disponibilă de lemn pentru încălzire rezultat din activitatea de exploatare în regie proprie și a făcut toate demersurile necesare pentru soluționarea cererilor de lemn de foc și de marcare în proprietățile particulare, motiv pentru care la finalul anului nu au rămas înregistrate la nivelul ocoalelor silvice cereri în acest sens din partea populației pentru care să nu fie asigurată livrarea sau marcarea.
Geanina LUCA