La Caransebeş, taxele și impozitele cresc cu 13,8 %În şedinţa din 26 aprilie a Consiliului local, aleşii caransebeşeni au aprobat proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale aplicabile în municipiu pentru anul fiscal 2024, care constau într-o anumită sumă în lei care se indexează cu rata inflaţiei, de 13,8 la sută. Aici intră impozitul/taxa pe clădiri şi pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, precum şi alte taxe locale.
Conform reglementărilor din Codul Fiscal, indexarea cu rata inflației se face în fiecare an. În 2023 impozitele şi taxele locale au fost majorate cu 5,1 la sută, iar procentul de 13,8 la sută din 2024 ar fi fost mai mare dacă nu s-ar fi amânat pentru 2025 majorarea impozitului pentru proprietate.
Cei care îşi achită impozitele și taxele locale până la 31 martie 2024 vor beneficia de o bonificaţie de 10 procente, iar creanțele restante în sumă mai mică de 40 de lei inclusiv sunt anulate atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. O altă prevedere a acestui act normativ stipulează că, pentru proprietarii de clădiri monument istoric neîngrijite sau degradate, în care se desfășoară activități economice, impozitul se majorează cu până la 500 la sută. (B. Meteş)