Sărbătoarea Muzeelor Sătești, la Băuțar – „una din cele mai reușite ediții!”



„Sărbătoarea Muzeelor Sătești”, ediția a XIV-a, în organizarea Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș, manifestare itinerantă, a poposit în zilele de 28 și 29 aprilie în comuna Băuțar, pe Valea Bistrei. Manifestarea a fost organizată împreună cu Primăria Băuțar, reprezentată de primarul Romeo-Silviu Răduță, Gheorghe-Ghidel Tuştean – viceprimar, secretarul comunei, Cristiana Bugar, și Aurelian Csaholczi, referent cultural la Primăria Băuțar, cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean, reprezentat de Dan Liuț – consilierul președintelui Consiliului Județean, iar din partea Inspectoratului Școlar Caraș-Severin de inspector școlar prof. Marinela Daniela Răduță.
Prima zi a manifestării a debutat cu simpozionul organizat în Sala de ședințe a Primăriei, unde au fost prezentate câteva din referatele înscrise în program.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de primarul Romeo Răduță, care a mulțumit conducerii muzeului pentru faptul că Băuţarul a fost ales pentru organizarea și desfășurarea acestui eveniment. Dacian Rancu, directorul Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș, a enumerat instituțiile implicate în acest proiect alături de muzeu, Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Județean Caraș-Severin, mulțumind autorităților locale pentru fructuoasa colaborare. Prof. Marinela Daniela Răduță a menționat faptul că prin acest gen de manifestări vom ști mai bine să promovăm valorile culturale ce aparțin patrimoniului local și vom ști să conservăm mai bine elementul cultural în spațiul rural, descoperind mereu elemente de valoare culturală care fac parte din viața comunității și care trebuie promovate. Din partea Consiliului Județean, Dan Liuț a vorbit despre proiectul aflat în derulare și pe Valea Bistrei, intitulat „Tradiții cărășene”, prin care se are în vedere, prin intermediul acestuia, să se refacă inventarul artiștilor amatori, precum și al punctelor muzeistice de interes de pe raza județului Caraș-Severin.
Elevii Școlii Gimnaziale Băuțar au prezentat un scurt moment artistic ce a inclus prezentarea comunei, făcută de elevul Patrik Preda, căruia i-a urmat „Legenda Rodomilei” a elevei Evi Larisa Zimbru, iar la final, prezentarea portului popular, precum și o poezie în grai bănățean recitată de eleva Lorena Micșoni.
Moderatorii manifestării au fost istoricul Constantin Brătescu, Dr. Dacian Rancu, directorul Muzeului caransebeşean, prof. insp. Marinela Răduță și Ana Soşoi, muzeograf.
Participanții au fost din județele Caraș-Severin, Timiș și Arad, precum și din Serbia. Au fost înscrise 29 de comunicări.
Lucrările prezentate au stârnit interesul auditorului atât prin tematica abordată, cât și prin conținutul lor, fiecare din cei prezenți manifestându-și opiniile în legătură cu referatele prezentate. Pentru exemplificare vom menționa câteva: „Ana Lugojana – istoric, variante și identitate culturală în spațiul bănățean” de Drd. Adrian Deneș de la Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Prof. Dr. Dumitru Jompan – „Monografii sătești. Colecțiile de la Marga. Căutătorii de comori”, Gheorghe Rancu a prezentat Almanahul Almăjului 2023 și volumul „Lumea nostalgică a sălașelor de altădată” de Liviu Nadiș, „Furca de tors cărășeană din sec. 20” de Mergele Waldemar-Alexander, „Ana Velovan și Expoziția etnografică de la 1891 de la Caransebeș” de istoricul caransebeșean Constantin Brătescu, prof. Marinela Daniela Răduță – „Peisajul rural – spațiul rural”. Despre „Vechea biserică din cimitirul parohiei Băuțarul Inferior” am vorbit personal, acest edificiu fiind primul lăcaș zidit din piatră, iar Dr. Ing. Aurelian Csaholczi a prezentat „Cercetări privind managementul turismului rural și de fermă în Caraș-Severin”.
La sfârșitul zilei a fost organizată o excursie la Schitul „Sfântul Dionisie Exiguul” de la Bucova și la cariera de marmură din apropiere.
A doua zi, la Casa de cultură „Ciobănașul” din localitate, a fost organizată o expoziție ce a cuprins colecții personale de unelte și obiecte tradiționale, îmbrăcăminte, carte, tablouri și ilustrații. Acestea provin din diverse zone ale Banatului, fiind prezenți 29 de expozanți.
În deschidere a luat cuvântul primarul Romeo Răduță, care a ținut să menționeze că unul din obiectivele sale este promovarea culturii și a tradițiilor locale. Dacian Rancu, directorul muzeului din Caransebeș, a prezentat motivele alegerii localității pentru derularea acestui eveniment, iar Dr. Silvia-Diana Šolkotović a prezentat volumul „Rituri de trecere la românofonii din Serbia Orientală”.
Tradițiile și obiceiurile locale au fost prezente, cu acest prilej, prin susținerea unui scurt moment artistic, pe scena Casei de cultură, de către membrii Formației de dansuri a tinerilor din Băuțar, sub coordonarea instructorului Aurelian Csaholczi. Ioji Racz, fiu al satului, a susținut un recital instrumental la taragot.
Vasile Barbu, președintele Societății Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin (Serbia), una din cele mai active societăți culturale ale românilor din provincia Voievodina, i-a dăruit lui Gheorghe Rancu o pictură naivă de Ileana Oalge și premiul „Mecena românilor”, în semn de profundă recunoștință și mulțumire pentru sprijinirea comunității române din Serbia. Totodată, oaspetele a oferit două pachete de cărți, unul pentru Școala gimnazială și unul pentru parohiile de pe raza comunei.
Participanții și vizitatorii au putut admira obiectele expuse, unele dintre ele unicat. Au fost făcute schimburi de reviste și cărți. Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin editează foaia sugestiv intitulată „Tibiscus”, iar la Voislova apare periodicul „Glasul Voislovei”, scos prin strădania și efortul depus de Petru Opruț, fiu al satului, care își desfășoară activitatea în Timișoara, membru al Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat, o rețea de autori, monografiști și publicații din Banatul istoric.
Toate exponatele au fost interesante. Aș remarca expoziția despre trecutul Ansamblului „Ciobănașul” din Băuțar, prezentată de prof. Avram Boța, ce cuprinde imagini, diplome, trofee și distincții naționale și internaționale dobândite pe parcursul activității sale, de 29 de ani, ca instructor al acestui ansamblu și care a făcut cunoscut numele localității în străinătate, la Zakopane, în Polonia (1974), unde a câştigat premiul II – Toporaşul de argint, precum şi la Festivalul internaţional de folclor de la Gorizia, din Italia (1979), unde a obţinut medalia de aur. Apoi, colecția de costume populare din regiunea Timocului, prezentată de Diana Šolkotović. Colecția lui Gheorghe Rancu a conținut farfurii, carte veche școlară și o parte din publicistica interbelică și roci de mină de pe Valea Almăjului, de la Uzdin, două colecții de țiglă veche și o colecție de fotografie veche intitulată „Fotografii, imagini care ne-au marcat existența”, precum şi colecția familiei Jompan de port popular și carte apărută de-a lungul timpului sub condeiul muzicologului și dirijorului Dumitru Jompan. Muzeul Banatului Montan din Reșița și Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș au prezentat câteva exponate de ceramică.
La final, reprezentanți ai Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță din Caransebeș au oferit participanților pachete cu cărți, iar Primăria le-a oferit diplome de participare.
Închei menționând efortul lăudabil al întregului personal din cadrul Primăriei, al membrilor Consiliului local, pentru bunul mers al acestei manifestări, și cu concluzia formulată de Gheorghe Rancu, exprimată pe rețeaua de socializare Facebook, în comentarii: „Ca expozant la această grandioasă manifestare culturală, aduc mulțumirile mele Primăriei Băuțar pentru modul exemplar cu care a tratat activitatea, precum și apropiaților D-lui primar din cadrul administrației locale – viceprimar, secretar, contabil, consilier local, cadrelor didactice. Ca participant la toate celelalte ediții, pot spune, fără nicio rezervă, că este una din cele mai reușite. Felicitări!”.
Pr. Romulus FRÎNCU