Învăţământul gimnazial se… ,,evaluează”


Elevii care încep clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012 vor parcurge ciclul gimnazial cinci ani, inclusiv în clasa a IX-a, iar la sfârşitul acestuia vor susţine Evaluarea naţională obligatorie, care conţine cinci probe, respectiv şase pentru minorităţi, şi admiterea în liceu organizată la nivelul şcolii. Legea, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, prevede măsura introducerii clasei a IX-a în învăţământul gimnazial, care intră în vigoare începând cu generaţia de elevi care începe clasa a V-a peste câteva zile. La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează o Evaluare naţională obligatorie, a tuturor elevilor. Evaluarea se realizează la şase probe, una fiind specifică minorităţilor naţionale. Este vorba despre probe scrise la Limba şi literatura română, Limba maternă, o alta transdisciplinară la Matematică şi Ştiinţe, dar şi la o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, evaluarea include şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a compeţentelor civice şi sociale, ambele susţinute în timpul anului şcolar.

Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj similar testelor internaţionale. Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc Diploma de absolvire şi Foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional, potrivit Legii educaţiei.

Tot în cazul elevilor care intră în clasa a V-a în 12 septembrie, admiterea la liceu se va desfaşura la nivelul unităţii de învăţământ pentru care optează.

Tiana MESNER