Bac ca-n filmele cu proşti, la Caransebeş!


Şi la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat s-au înregistrat, la nivelul municipiului Caransebeş, rezultate care şochează pe toată lumea, procentul de promovabilitate fiind asemănător cu cel de la nivel judeţean, adică 19,84. Din totalul de 336 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la examen 257, dintre care numai 51 au trecut testul de maturitate. Dintre cei 57 de elevi al Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, doar trei au fost declaraţi ,,reuşiţi”, iar dintre cei 76 de tineri de la Grupul Şcolar Transporturi Auto, din care numai 42 s-au prezentat, unul singur a reuşit să ia Bacul, ceva mai ,,bine” stând Grupul Şcolar Forestier, unde, din 113 elevi, au reuşit… doi! (C. Senco)

 Rezultate-şoc şi la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat la care au participat şi elevii caransebeşeni, numai 19,84 dintre ei fiind declaraţi ,,reuşiţi”. Aceştia au fost repartizaţi la două centre de examen. Absolvenţii Grupurilor şcolare din municipiu, dintre care la prima sesiune niciunul nu a obţinut media peste 6, au susţinut testul de maturitate la Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, iar cei ai liceelor şi-au încercat şansele la Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu” din Reşiţa. Din totalul de 336 de candidaţi înscrişi, la examen s-au prezentat 257, dintre care numai 51 au trecut examenul de maturitate. Dintre cei 57 de elevi ai Grupului Şcolar Industrial Construcţii de Maşini, s-au prezentat 50, iar trei dintre ei au reuşit să obţină Diploma de Bacalaureat. De la Grupul Şcolar Transporturi Auto s-au înscris 76 de candidaţi, dar s-au prezentat numai 42. Unul singur dintre ei a reuşit. Alţi 113 absolvenţi ai Grupului Şcolar Forestier s-au înscris la concurs şi s-au prezentat 76. Numai doi dintre ei au trecut testul, iar una dintre colegele lor a fost eliminată din sala de examen. Situaţia rezultatelor parţiale se prezintă ceva mai bine în cazul liceelor. De la Liceul Pedagogic ,,C.D. Loga” s-au înscris la această sesiune 54 de candidaţi, unul dintre ei nu s-a mai prezentat la examen, iar alţi 23 au fost declaraţi admişi. Toţi cei 30 de absolvenţi înscrişi de la Liceul Teoretic ,,Traian Doda” s-au prezentat la examen, iar 14 dintre ei au trecut testul maturităţii. De la Seminarul Teologic Liceal ,,Constantin Popasu” s-au înscris şi prezentat şase absolvenţi, iar doi dintre ei au promovat.

Potrivit rezultatelor parţiale ale Examenului de Bacalaureat, înainte de soluţionarea contestaţiilor, procentul de promovabilitate în Caransebeş este asemănător cu cel înregistrat la nivel judeţean.

Carmen SENCO