Gratuităţi cu alte reguli


În ultima şedinţă de Consiliu local, aleşii municipiului au aprobat, cu unanimitate de voturi, modificările aduse Regulamentului serviciului de transport public în Caransebeş.

În noul context, vor beneficia de gratuităţi la transportul public local următoarele categorii de persoane: veteranii şi văduvele veteranilor de război; luptătorii cu rol determinant în Revoluţia din Decembrie 1989; persoanele încadrate în orice tip de handicap; persoanele persecutate din motive politice; pensionarii şi orice alte persoane cu vârsta de peste 65 de ani, cu venituri sub 2.000 de lei; minorii; elevii; studenţii; şomerii (cu condiţia să aibă carnetul vizat lunar); salariaţii care obţin venituri nete sub 2.000 de lei.

De asemenea, Hotărârea de Consiliu Local mai stabileşte şi documentele doveditoare pentru obţinerea legitimaţiei, respectiv, după caz: carnetul de veteran; carnetul de revoluţionar; certificatul de încadrare în gradul de handicap; documentul care să ateste că persoana a fost persecutată din motive politice; cuponul de pensie; certificatul de naştere; carnetul de elev, vizat la zi; legitimaţia de student, vizată la zi; carnetul de şomer, vizat la zi; adeverinţa de venit.

În funcţie de beneficiari, legitimaţiile de transport vor avea culori diferite, astfel: salariaţi – galben, şomeri – verde, minori, elevi, studenţi – violet, pensionari şi orice alte persoane cu vârsta de peste 65 de ani şi venituri sub 2.000 de lei – albastru, legitimaţiile persoanelor încadrate în orice tip de handicap vor fi albe, iar cele ale veteranilor şi văduvelor veteranilor de război, ale luptătorilor cu rol determinant în Revoluţia din Decembrie 1989 şi ale persoanelor persecutate din motive politice vor fi portocalii.

O altă prevedere a acestei Hotărâri se referă la faptul că persoanele care beneficiază de facilităţi la transportul public local trebuie să aibă, obligatoriu, domiciliul în Caransebeş, cu excepţia elevilor şi studenţilor care studiază în municipiu.

Mădălina DOMAN