Fotbalul, taxat la Caransebeş


În şedinţa de lucru de marţi, 29 mai, consilierii locali au aprobat, cu unanimitate de voturi, Regulamentul şi taxele de utilizare a terenurilor de sport multifuncţionale aflate pe raza municipiului Caransebeş.

Astfel, pentru cele două terenuri date recent în folosinţă, respectiv cele din cartierul Balta Sărată şi din curtea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 2 din Pipirig, orarul de funcţionare este de luni până duminică, între orele 8 şi 22. În cadrul acestui interval orar, între 8 şi 14, şcolile publice din învăţământul de masă beneficiază de utilizare gratuită, însă pentru aceasta cadrele didactice trebuie să solicite acest lucru cu cel puţin două zile înainte. Tot de gratuitate beneficiază, între orele 14 şi 18, toate categoriile de cetăţeni care desfăşoară activităţi extracurriculare. Între orele 18 şi 22, utilizarea terenurilor se face contra-cost, pentru cel din Balta Sărată, care este mai mare, taxa de închiriere fiind de 80 de lei pe oră, iar pentru cel de la şcoala din Pipirig de 60 de lei pentru o oră. Regulamentul mai prevede şi un abonament lunar de 4 ore, la care se adaugă o oră de utilizare gratuită. În cazul celor care solicită astfel de abonamente, utilizatorii vor beneficia de o reducere la momentul achitării integrale a sumei pe luna respectivă.

Plata taxei de utilizare a terenurilor se poate face la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, precum şi direct la baza sportivă. Intervalul minim de închiriere este de 60 de minute şi este indivizibil, începând de la oră fixă.

Conform aceluiaşi regulament, în baza unei cereri prealabile, adresată cu cel puţin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente în cele două baze sportive, însă fără a se amplasa pe terenul sintetic construcţii gen scene sau puncte de vânzare ori de preparare a unor produse, manifestările urmând să fie în prealabil supuse analizei şi aprobării administratorului bazei şi, dacă este cazul, Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Caransebeş.

Sorin ROGOZ