Formare profesională la Episcopie


Pe parcursul a trei zile, 18 cursanţi, personal clerical şi neclerical din Eparhia Caransebeşului au fost informaţi cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii de tip social-filantropic în parohiile şi în centrele sociale şi de tineret în care îşi desfăşoară activitatea.
„Iată că un nou curs de formare profesională s-a desfăşurat în eparhia noastră, curs dedicat activităţilor social-filantropice pe care le desfăşurăm. Intenţionăm să formăm o echipă dinamică şi activă, o echipă competentă, care să fie capabilă să ofere servicii social-filantropice de calitate, dar să reprezinte şi pentru ceilalţi lucrători din domeniul social din judeţul nostru, care nu activează în cadrul Bisericii, un exemplu de profesionalism, dăruire şi dragoste creştinescă”, a spus pr. Gabriel Gozman, consilierul Sectorului Social-Filantropic al Episcopiei Caransebeşului.
La finalul cursului, participanţii vor putea descrie etapele procesului de oferire de servicii social-filantropice şi rezultatele de atins, vor putea realiza o analiză de nevoi şi de resurse şi vor putea descrie modalităţi de sprijinire social-filantropică a membrilor comunităţii în care activează. Un alt obiectiv este legat de identificarea resurselor principale pe care comunitatea le poate pune la dispoziţie, respectiv realizarea primului pas prin construirea unui grup de lucru care să se implice în dezvoltarea şi susţinerea serviciilor şi să fie alături de preot.
Cursul „Managementul Servicilor Social-Filantropice” a fost realizat cu ajutorul Federaţiei Filantropia a Patriarhiei Române, în cadrul Proiectului FORTE. Acesta se adresează angajaţilor structurilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, personalului clerical şi neclerical, precum şi angajaţilor organizaţiilor neguvernamentale care au experienţă de colaborare sau doresc pe viitor să dezvolte parteneriate sau colaborări cu instituţii din cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
Mădălina DOMAN