Căminul de la Sacu, o a doua casă pentru bătrâniÎn cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice, în scopul menţinerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale ale acestora.
Astfel, Serviciul Social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu este amplasat în parcul din centrul comunei Sacu, un parc cu arbori seculari și specii rare, la jumătatea distanței dintre municipiile Lugoj și Caransebeș, într-un vechi conac al baronului Mihai Radoșevici.
Obiectul de activitate al instituţiei constă în acordarea de servicii sociale specializate în: găzduire pe perioadă nedeterminată; prepararea şi servirea hranei; îngrijire personală; asistenţă medicală; consiliere de specialitate (psihologică, socială, juridică etc.); activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber.
În prezent, capacitatea de găzduire a căminului este de 35 de locuri cu rezidență permanentă.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Serviciul Social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociale, de a se întreține singure.
La ora actuală, în cadrul căminului beneficiază de servicii sociale 30 de persoane vârstnice, dintre care 10 persoane dependente, 13 persoane semidependente și 7 persoane independente.
În decursul acestui an nu a avut loc nici o admitere în cadrul căminului, fiind înregistrate 3 decese și o integrare în familie.
În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicate.
În raport se mai arată că finanţarea cheltuielilor căminului se asigură din următoarele surse: contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz, care reprezintă venit la bugetul local; bugetul local al judeţului Caraș-Severin; bugetul de stat; donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2020, stabilit pentru o persoană vârstnică îngrijită în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu, este în funcție de gradul de dependență, astfel : persoană dependentă – 3.500 lei/lună; persaonă semidependentă – 3.300 lei/lună; persoană independentă – 3.000 lei/lună.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în această instituţie sunt persoanele vârstnice care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale și de a se întreţine singure, datorită faptului că nu au familie sau nu se află în întreţinerea uneia sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii, nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată, ori se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
Contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice sau de susţinătorii legali ai acestora se stabilește conform legii, iar Consiliul Judeţean Caraș-Severin hotărăşte cu privire la cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în cămin şi/sau de susţinătorii legali, în situaţia în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreţinere. Astfel, contribuţia lunară datorată de persoanele vârstnice este de până la 60% din veniturile realizate, fără a se depăşi valoarea costului mediu lunar de întreţinere aprobat, iar în cazul susţinătorilor legali cu obligaţie de întreţinere, diferenţa până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii. De asemenea, susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia lunară integrală printr-un angajament de plată. În informare se mai precizează că persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susţinători legali nu datorează contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în limita hotărâtă de acesta.
Beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Sacu au posibilitatea să-și petreacă timpul în cele două grădini de legume și o seră, amenajate la îndemnul acestora, iar produsele obținute sunt folosite în îmbunătățirea hranei. De asemenea, în incinta instituţiei sunt plantați pomi fructiferi și flori, existând, totodată, și voliere și cuști pentru păsări, găini, iepuri, păuni şi porumbei, de îngrijirea acestora ocupându-se beneficiarii de servicii sociale. Toate activitățile desfășurate de către aceştia în cadrul căminului sunt considerate activități de terapie ocupațională și contribuie la creșterea adaptării beneficiarilor la mediul lor de viață.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu este compus din patru corpuri de clădire.
În curtea căminului este și o capelă și este amenajată cu foișoare, leagăne, flori și pomi fructiferi.
Distribuția personalului de îngrijire se desfășoară în trei ture de câte 8 ore și este împărțită astfel: dimineața – o asistentă medicală, îngrijitoare și infirmiere, după-masa o asistentă medicală, îngrijitoare și infirmiere, iar noaptea infirmieră.
Pe perioada nopții, protecția beneficiarilor de servicii sociale este asigurată de către un paznic, care are obligația să asigure protecția acestora prin camerele de supraveghere video instalate în cadrul căminului, intervenție și sprijin, precum și de a anunța persoanele abilitate în acordarea primului ajutor, după caz.
Meniul cuprinde trei mese pe zi și două gustări.
Toți beneficiarii de servicii sociale sunt înscriși la medicul de familie pe care îl are cabinetul medical în aceeași localitate. Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu dispune de linie telefonică directă, beneficiarii putând astfel să păstreze legătura telefonic permanent cu familia sau cu alte persoane.
Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu colaborează cu alte instituții publice și ONG-uri, având încheiate protocoale de colaborare sau parteneriate cu Colegiul Naţional „C.D. Loga” Caransebeș, ONG-uri din Germania, Franța și Elveția, Centrul de Voluntariat al Episcopiei Caransebeşului, Asociația Caritas, Seminarul Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” Caransebeș.
Pe perioada pandemiei de COVID-19, conform Ordonanţei de Urgență Nr. 8/2020, în cadrul căminului s-a organizat izolare preventivă la locul de muncă a salariaților, timp de 32 de zile.
În viitor – se mai arată în raport –, conducerea instituţiei are în vedere lucrări de întreținere și reparare a căminului, îmbunătățirea serviciilor după doleanțele beneficiarilor şi continuarea relațiilor cu partenerii externi, inclusiv pentru activitățile sociale ale beneficiarilor.
Geanina LUCA