APDRP va primi proiecte pentru sprijinirea fermelor de familie


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) lansează în perioada 25 iunie – 31 iulie o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanţare pentru Măsura 121„Modernizarea exploataţiilor agricole”, adresată celor care vor să dezvolte fermele de familie.

Suma totală alocată pentru această sesiune este de 50 de milioane de euro, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va putea depăşi 125.000 de euro.

Procentele de cofinanţare nerambursabilă, precum şi criteriile generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investiţiilor prin Măsura 121 şi sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Agenţiei (www.apdrp.ro).

În ceea ce priveşte dimensiunea economică a fermei (UDEUnitatea de Dimensiune Economică reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei – Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE), valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 de euro, aceasta trebuind să fie cuprinsă între minimum 2 şi maximum 50 de UDE. Este vorba atât despre ferme de producţie vegetală, de creştere a animalelor, cât şi despre fermele mixte.

Ca exemplu, la o fermă mixtă de bovine cu bază furajeră, pentru o dimensiune minimă de 2 UDE, familia ar trebui să deţină 3,5 hectare de teren cultivat cu grâu, orz, porumb, fâneţe şi plante de nutreţ, precum şi 3 capete de vaci de lapte.

Tipurile de investiţii, pentru care în cel mai scurt timp vor fi disponibile proiecte-tip, sunt: ferme de legume în câmp (maximum 2 hectare) şi în spaţii protejate (maximum 1.000 de mp), livezi de pomi şi arbuşti fructiferi (maximum 5 hectare), ferme de vaci de lapte (maximum 20 capete), ferme de creştere şi îngrăşare porcine (maximum 100 de capete) şi ferme de găini ouătoare (maximum 4.000 de capete).

Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor de fonduri europene nerambursabile a fost emisă Ordonanţa de Urgenţă 43/2013, prin care proiectele declarate eligibile vor beneficia de o garantare de 80 % a sumelor pentru cofinanţare, prin instituţii finanţatoare. Totodată, de la bugetul statului se va facilita acordarea de microcredite de până la 75.000 de euro, pe o perioadă de maximum 10 ani, tot pentru asigurarea cofinanţării. Aceste microcredite vor fi acordate prin instituţii financiare.

Pentru a putea beneficia de fondurile puse la dispoziţie, fermierii trebuie să respecte condiţiile de accesare şi să se încadreze în criteriile de selecţie ale Măsurii de modernizare a exploataţiilor agricole menţionate clar în Ghidul Solicitantului, disponibil spre consultare pe pagina de internet a APDRP.

Pot depune proiecte atât persoane fizice (cu condiţia autorizării înaintea semnării contractului de finanţare), cât şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, sau alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul Măsurii 121.

De asemenea, această oportunitate de finanţare este diponibilă şi prin Grupurile de Acţiune Locală (GAL) care implementează la nivel teritorial această Măsură.

Bianca METEŞ