Episcopia si-a facut bilantul


La reşedinţa episcopală a avut loc, recent, şedinţa anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeşului, la care a participat Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian. Raportul general şi darea de seamă pe anul 2013 au fost prezentate de părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc.

De asemenea, au fost prezentate toate activităţile culturale (simpozioane, festivaluri, conferinţe, cărţi editate), precum şi rezultatele activităţii catehetice desfăşurate în Episcopia Caransebeşului, prin proiectele implementate de către Patriarhia Română, constatatându-se o intensificare a activităţii social-filantropice şi misionare. S-a luat, astfel, act de înfiinţarea unor noi centre cu specific social-filantropic şi cu activităţi filantropice diverse, destinate în special copiilor şi persoanelor vârstnice. În cursul anului trecut, s-a acordat o atenţie specială educaţiei copiilor proveniţi din familii nevoiaşe, care au beneficiat de sprijin educaţional şi material, pentru a dobândi cunoştinţele necesare în vedrea integrării în societate.

În cadrul aceleiaşi sesiuni, cele cinci comisii de lucru au dezbătut rapoartele sectoarelor administraţiei eparhiale şi au elaborat procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2014.

S-au discutat probleme foarte importante, în primul rând darea de seamă, bilanţul anului 2013, care a avut în centru manifestările legate de anul omagial închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în Patriarhia Română, şi bineînţeles pe comisii, membrii Adunării Eparhiale propunând diferite obiective pe care nădăjduim să le realizăm în Episcopia noastră, în toate sectoarele de activitate”, a spus PS Lucian Mic.

Totodată, s-a amintit că acest an este unul important pentru eparhie, întrucât se împlinesc două decenii de la reînfiinţarea acesteia, eveniment cultural şi istoric central pentru manifestările culturale din anul 2014.

Nădăjduim să punem în aplicare proiectul-cadru iniţiat de Patriarhia Română, cu referire la anul 2014, an omagial euharistic şi an omagial al Sfinţilor martiri Brâncoveni, iar ca proiecte locale vom dezvolta tema generică intitulată «Istorie şi devenire în Episcopia Caransebeşului» prin proiectele «Martiri în ţinuturile bănăţene», «100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial», «80 de ani de la întronizarea Episcopului Vasile Lăzărescu la Caransebeş» şi «20 de ani de la reîntemeierea Episcopiei Caransebeşului, în anul 1994, prin episcopul Emilian Birdaş»”, a declarat pr. Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeşului.

Chiriarhul a mulţumit membrilor Adunării Eparhiale din această legislatură, în contextul în care aceasta a fost ultima şedinţă ordinară a acestui for legislativ. Reamintim că în data de 8 februarie s-au împlinit 8 ani de la alegerea PS Lucian în demnitatea de Episcop al Caransebeşului.

Bianca METEŞ