Elevii de la „C.D. Loga”, succes internaţional răsunător


În perioada 28-30 martie, în localitatea Uzdin, din Serbia, a avut loc cea de-a XV-a ediţie a Concursului internaţional de poezie si recitare „Buna Vestire”, manifestare organizată de către Societatea Literar-Artistică Tibiscus. Acţiunea culturală s-a desfăşurat pe categorii de recitatori, grupate pe 6 secţiuni: preşcolari, elevi de la şcolile generale ciclul inferior, respectiv ciclul superior, elevi de la şcolile medii, recitatori de poezie în grai bănăţean şi recitatori de poezie religioasă.

Elevii Liceului Pedagogic „C.D. Loga” din caransebeş au fost îndrumaţi de către un colectiv de profesori aflaţi sub coordonarea directorului instituţiei de învăţământ, prof. Ana Paica. Dintre aceştia au făcut parte prof. Sorina Jurj, prof. Lavinia Românu, prof. Antoanela Buzescu şi prof. dr. Nicolae Borlovan. De asemenea, între cadrele didactice cu aport deosebit în pregătirea elevilor, dar şi în coordonarea lotului, trebuie menţionat numele prof Maria Bârză, de la Grădiniţa P.P. Nr. 4 Caransebeş. Toţi elevii participanţi au obţinut premii şi rezultate remarcabile, unice în analele acestui concurs internaţional. Au fost răsplătiţi cu premiul I elevii Dan Laurenţiu Cardas-Raduţa, Blanca Urechiatu, Paul Ionuţ Miculescu şi Ana Jurj. Au primit menţiune Mălina Buzescu şi Cristina Drăghicescu, de la Grădiniţa P.P. Nr. 4, iar premiu special, Anamaria Paulescu. Elevul Dan Laurenţiu Cardas-Răduţa a mai obţinut şi un premiu III.

Membrii Societăţii Literar-Artistice Tibiscus din Uzdin, dintre care îi remarcăm pe preşedintele ei, Vasile Barbu, pe Teodor Groza Delacodru şi Ionel Stoiţ – vicepreşedinţi, în acelaşi timp membri ai Uniunii Scriitorilor din Banatul Sârbesc, au apreciat la superlativ evoluţia elevilor de la Liceul Pedagogic „C.D. Loga”, din Caransebeş.

Lotul de elevi a fost cazat în localitatea Jitişte, în apropiere de Zrenjanin, cel mai mare oraş din Banatul Sârbesc. De asemenea, gazdele, extrem de ospitaliere şi de generoase, au oferit, ca răsplată binemeritată, o excursie în capital Voivodinei, Novi Sad, unde a fost vizitată, printre alte obiective culturale şi religioase, cetatea medievală Petrovaradin.

Această manifestare culturală de excepţie pentru învaţământul caransebeşean, şi nu numai, nu putea avea loc fără aportul unor sponsori generoşi: SC STRUCTUR PRODUCT SRL, din Caransebeş, şi SC BORDNETZE SRL, din Buchin.

Cu acest prilej, a fost creat şi un parteneriat între Liceul Pedagogic „C.D. Loga”Caransebeş şi Comunitatea cultural-românească din Banatul Sârbesc.

Prof. dr. Nicolae BORLOVAN