Dr. Marian Vlad, „un perpetuu şi sârguincios student”


Un om, un nume

Dr. Marian Vlad, „un perpetuu şi sârguincios student”

Marian Vlad s-a născut în data de 14 iunie 1949, în comuna Ciuperceni, judeţul Teleorman. Şcoala elementară o face la Şcoala Nr. 1, din Roşiorii de Vede, între anii 1956-1963, şi tot la Roşiorii de Vede absolvă Liceul Teoretic Nr. 2, în anul 1967. Se înscrie la Centrul Universitar Bucureşti, Facultatea de Stomatologie, pe care a absolvit-o în anul 1973. După aceea este repartizat la Dispensarul Medical din comuna Stejarul, judeţul Teleorman, unde a profesat timp de doi ani (1973-1974), apoi, în anul 1975, s-a transferat la Dispensarul medical din comuna Slatina-Timiş, unde a lucrat până în anul 1978. În 1978, s-a mutat, prin concurs, la Spitalul Orăşenesc Caransebeş, în Policlinică, şi, din 1991, tot prin concurs, a obţinut postul de Medic stomatolog la Policlinica CFR Caransebeş, iar din martie 1991 până în iulie 2000 a deţinut funcţia de director. În perioada aprilie 2002-mai 2005, a fost Director medical la Spitalul Universitar C.F. Timişoara. În prezent este salariat al „SC FarmVladent SRL”, Stomatologie, Caransebeş.

Marian, aşa îi spun prietenii, a susţinut mai multe examene pe plan profesional. Astfel, în octombrie 1979, devine Medic principal în Stomatologie, în noiembrie 1990 – Medic primar stomatolog, iar în 1993, Specialist în implantologie orală. În 24 octombrie 1997, obţine Doctoratul în Ştiinţe Medicale. În 2002, obţine Diploma de competenţă Radiodiagnostic maxilo-dentar, devenind specialist în implantologie orală. În anul 2004, a absolvit Facultatea de Psihologie din Timişoara, iar în 2006 îşi dă masteratul în „Management Sanitar”, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Tot în acelaşi an, la Sibiu este atestat în „Management Sanitar”. În anul 2007, obţine licenţa în Psihologie la Universitatea din Bucureşti.

Cursuri Postuniversitare: 1986-1987 – „Refacerea morfologiei funcţionale a arcadelor la vârstnici”, Şef Catedră, Prof. Dr. Gheorghe Boboc. Tema lucrării de diplomă: „Studiul corelaţiilor dintre spaţiul minim fonetic şi tipul de ocluzie”; Cursuri de implantologie orală, 1990-1993, Lucrare de Doctorat – 1997: „Corelaţii între valoarea spaţiului minim fonetic, tipurile de ocluzii şi anomalii dento-maxilare”; 10 -15 cursuri de 1-2 zile la diferite conferinţe şi congrese.

Lucrări ştiinţifice: la U.S.S.M. Caransebeş: 1975 – „Ocluzia funcţională”, 1977 – „Tratamentul afecţiunilor mucoasei cavităţii bucale cu propolis”, 1978 – „Folosirea propolisului în tratamentul pulpitelor şi gangrenelor”, 1980 – „Urgenţe în stomatologie”, 1982 – „Folosirea raţională a antibioticelor în stomatologie”, 1983 – „Tratamentul afecţiunilor articulaţiilor tempuro-mandibulare”, 1984 – „Probleme proteice de ocluzie”, 1986 – „Fonaţia şi tipurile de ocluzie”, 1987 – „Anomaliile dento-maxilare şi fonaţia”; la U.S.S.M. judeţean şi diferite manifestări ştiinţifice: 1978 – „Corelaţiile spaţiului minim fonetic şi tipuri de ocluzie”, 1980 – „Folosirea antibioticelor în stomatologie”, 1983 – „Urgenţe medico-chirurgicale în stomatologie”, 1984 – „Tratamentul cu antibiotice în afecţiunile paradonţiului marginal şi apical”, 1986 – „Tipurile ocluzale şi valoarea spaţiului minim fonetic”, 1988 – „Corelaţia între spaţiul minim fonetic şi tipurile de ocluzie”; Congresul de Stomatologie Infantilă – Poiana Mărului, 1980 – „Metoda fonetică în determinarea dimensiunii verticale”; Catedra de perfecţionare post-universitară a medicilor: 1987 – „Studiul corelaţiilor dintre spaţiul minim fonetic şi tipul de ocluzie”, 1988 – „Aplicarea principiului bio-profilactic în terapeutica proteică adjunctă”, 1997 – Teza de doctorat „Corelaţii între valoarea spaţiului minim fonetic, tipurile de ocluzie şi anomaliile dento-maxilare”, 2002 – Al VII-lea Simpozion Internaţional al Zilelor Stomatologice Bănăţene – Timişoara: „Corelaţii ale spaţiului minim fonetic – Tipurile de ocluzie la tineri 14-16 ani”, 2003 – Al VIII-lea Simpozion Internaţional al Zilelor Stomatologice Bănăţene – Timişoara: „Spaţiul minim fonetic şi tulburările de fonaţie”, 2004 – Al IX-lea Simpozion Internaţional al Zilelor Stomatologice Bănăţene – Timişoara: „Spaţiul minim fonetic şi tulburările de respiraţie”, Zilele Stomatologiei Bănăţene, a IX-a ediţie; 2002 – Congres Internaţional „Sănătatea orală în ţările Bazinului Mării Negre” – Constanţa „Spaţiul minim fonetic la dentaţi”. 2007 – Congres Internaţional la Varna.

Marian este căsătorit cu Georgeta, de profesie farmacistă. Sunt o familie împlinită, având doi copii: George-Cristian Vlad, medic stomatolog, şi Monica-Iuliana Vlad, farmacistă.

Ţin neapărat să citez câteva impresii din recomandarea prof. univ. dr. Gheorghe Boboc, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, care spune: „…În activitatea sa profesională, în aproape cele patru decenii de la absolvirea facultăţii, dr. Marian Vlad poate fi caracterizat ca un perpetuu şi sârguincios «student», care a învăţat pentru perfecţionarea cunoştinţelor în toate domeniile stomatologiei. Pot exemplifica aspectul şi cu faptul că, pe parcurs, am colaborat cu dânsul la tratamentul mai multor pacienţi de ortodonţie, ce aveau domiciliul în oraşul său de reşedinţă… Practician de o competenţă deosebită, şi-a desfăşurat activitatea atât în mediul rural, cât şi urban, exercitându-şi profesia în toate domeniile stomatologiei. A parcurs toate treptele ierarhiei profesionale, inclusiv pe cea de medic primar (titlu obţinut în 1991), îmbinând fericit activitatea de cabinet medical cu cea de organizator (manager) al activităţii medicale (în calitate de director al Policlinicii C.F. Caransebeş, iar apoi de Director medical al Spitalului Universitar C.F. Timişoara). Pe baza întregii sale activităţi şi a rezultatelor ei, se poate concluziona că d-l Dr. Marian Vlad poate fi considerat ca o personalitate a stomatologiei româneşti, ca un exemplu grăitor al reuşitei profesionale, muncind consecvent, cu modestie şi foarte mare putere, în domeniul ales”.

N.A. Apropierea între dr. Marian Vlad şi subsemnatul s-a produs în anul 1975, pe când eram la Primăria din comuna Slatina-Timiş, iar Marian la Dispensarul de aici. Acei ani au fost cei mai frumoşi din toate punctele de vedere, deoarece între cadrele medicale de aici, funcţionarii Primăriei şi o parte a cadrelor didactice s-a legat o frumoasă prietenie, încât nu e exagerat să afirm că am fost cu toţii o mare familie. Ne-am gândit ca, într-un timp cât mai scurt, să ne reîntâlnim cu toţi, chiar dacă acum suntem împrăştiaţi în cele patru zări, iar unii, din păcate, nu se mai găsesc printre noi.

Ştefan ISAC