Corabie cu trei catarge, la Caransebeş!


În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Caransebeş de miercuri, 14 decembrie, aleşii municipali au votat rectificarea bugetului local pe anul 2016 şi a listei de investiţii anexă la acest buget, documentaţia tehnico-economică pentru investiţia „Realizare foraj cu rezervor de stocare în cartierul Valea Cenchii”, precum şi solicitarea SC „Nadina” SRL privind construirea unei terase-restaurant suspendate, pe sectorul amonte al râului Sebeş, în apropierea podului din zona Societăţii „Hidroelectrica”. Avizul legislativului local era necesar deoarece Administraţia Naţională a Apelor Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat a recomandat consultarea şi obţinerea acceptului din partea deţinătorilor de poduri ce traversează râul Sebeş în zona respectivă.

În ceea ce priveşte această interesantă construcţie, ea va avea forma unei corăbii cu trei catarge, fixată pe piloni, în dreptul Autogării Nadina, şi va avea două căi de acces, ce vor fi realizate de pe digul existent. Vom reveni cu mai multe amănunte referitoare la acest obiectiv singular în peisajul caransebeşean.

Bogdan NAUM