Controalele Gărzii Forestiere i-au ars la buzunare pe cărăşeniÎn recenta şedinţă a Colegiului Prefectural, a fost făcută o informare privind activitatea Gărzii Forestiere Timișoara, la nivelul județului Caraș-Severin, pentru anul 2021, privind respectarea regimului silvic, deficiențe constatate și măsuri luate pentru asigurarea eliminării acestora.
Suprafaţa totală a fondului forestier național al județului Caraș-Severin este de 431.500 de hectare. Pădurile reprezintă 423.400 ha, respectiv 49% din suprafaţa județului, media pe ţară fiind de 27,%, iar media europeană de 32%.
În informare se arată că, la nivelul județului Caraș-Severin, 83% reprezintă fondul forestier proprietate a statului şi este administrat de către Direcţia Silvică Caraș-Severin și Baza Experimentală Caransebeș, 46.100 ha reprezintă păduri proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, adică 11% din total, 12.800 ha reprezintă păduri proprietate a persoanelor juridice (composesorate), adică 3% din total, iar 13.400 ha reprezintă păduri proprietate a persoanelor fizice, 4% din total, cu 12.982 de proprietari, media fiind de 1,03 ha/proprietar.
Suprafața fondului forestier din județul Caraș-Severin este administrată prin 21 de ocoale silvice, din care 18 ocoale de stat, o bază experimentală și trei ocoale silvice de regim (private).
Din totalul posibilității anuale per total județ, din volumul de recoltat de aproximativ 1,2 milioane mc, doar 720.000 mc de masă lemnoasă s-a recoltat, această cantitate reprezentând 60% din totalul posibilităţilor, acumulările din posibilitatea nerecoltată aferentă anilor anteriori ajungând la peste 2,2 milioane mc.
La nivelul anului 2021, se mai arată în informare, pagubele aduse pădurilor județului Caraș-Severin, inclusiv pagubele constatate în vegetația forestieră din afara fondului forestier, au totalizat un volum de 5.750,85 mc, față de 7.435,78 mc constatați ca tăiați ilegal în cursul anului 2020, observându-se o scădere cu 33%, a fenomenului infracțional asupra integrității vegetației forestiere luată în ansamblu.
Privind Controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și cele forestiere, s-au efectuat un număr de 47 de controale, au fost aplicate un număr de 23 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de 42.000 de lei, iar ca măsuri complementare s-a confiscat fizic o cantitate totală de 13,40 mc lemn de lucru și lemn de foc.
În urma verificărilor depozitelor operatorilor economici de profil, dar și a depozitelor ocoalelor silvice, au fost finalizate un număr de 112 controale, în urma cărora s-au aplicat 77 de sancțiuni contravenționale în valoare de 339.600 de lei, iar ca măsuri complementare s-au confiscat, fizic, 240,79 mc (28,21 mc lemn de lucru, 16,58 mc cherestea și 196 mc lemn de foc), iar valoric – 619,41 mc (476,45 mc lemn de lucru, 11,86 mc cherestea și 161,10 mc lemn de foc).
În cadrul verificărilor în parchetele de exploatare a operatorilor economici și cele ale ocoalelor silvice au fost efectuate un număr de 140 de controale, iar pentru neregulile constatate s-au aplicat 132 de sancțiuni contravenționale în valoare de 257.400 de lei. Tot cu ocazia acestor verificări au fost identificate și un număr de patru infracțiuni privind tăieri de arbori nedestinați procesului tehnologic de exploatare forestieră, rezultând un volum tăiat ilegal de 271,77 mc, cu o valoare de 123.900 de lei.
Totodată, au fost efectuate un număr de 135 de inspecții, din care 56 de fond și 79 parțiale, din totalul acestora 45 fiind efectuate ca urmare a sesizărilor și petițiilor, emise de instituții și autorități publice locale, dar și de personae fizice. Ca urmare a acestor inspecții, pentru neasigurarea serviciilor silvice de pază a pădurilor aparținând persoanelor fizice au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale (avertismente) şi s-au aplicat şase sancțiuni contravenționale pentru tăieri de arbori, cu o valoare totală de 10.000 de lei. Au fost constatate 64 de infracțiuni silvice privind tăieri ilegale de arbori pentru un volum total de 1.076,35 mc, valoarea pagubelor însumând 309.833 de lei, aceste fenome infracționale în domeniul silvic fiind instrumentate prin dosare penale aflate în cercetare de către organele abilitate ale statului.
În cadrul controalelor evidențiate mai sus, pentru diferite nereguli silvice și nerespectarea Regulamentului privind paza și protecția pădurii, s-au aplicat și personalului silvic un număr de 23 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare de 42.000 de lei.
În informare se mai specifică faptul că, la nivelul anului 2021, au fost efectuate 21 de acțiuni de control pe fondurile de vânătoare, în urma cărora pentru nerespectarea regimului cinegetic s-au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de 14.750 de lei, pentru nereguli privind modul de emitere și completare a autorizațiilor de vânătoare, depășirea numărului de exemplare aprobate, neprezentarea documentelor necesare acțiunilor de vânătoare organelor de control și depășirea numărului de câini însoțitori la turmele de oi.
În ceea ce priveşte activitatea de implementare și avizare, în document se arată că în proprietatea Statului român sunt administrate 340.873 ha fond forestier, din care 61.027 ha reprezintă proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale din județ, iar 26.092 ha fac parte din proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. Cele 61.027 ha proprietate a unităților administrativ-teritoriale sunt administrate prin contracte de administrare cu ocoale silvice autorizate, ocoale silvice de regim sau ocoale silvice ale statului. Din cele 26.092 ha proprietate privată a persoanelor fizice și juridice, doar pentru 13.980 ha sunt contractate servicii de pază și prestări servicii silvice cu structuri silvice autorizate, restul suprafețelor aparținând persoanelor fizice pentru care se derulează acțiunea de identificare a suprafețelor de pădure conform legii.
Conform prevederilor din Legea 46/2008 – Codul Silvic reactualizat prin Legea 133/2015, este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice pentru întreg fondul forestier național, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice autorizate.
În prezent, se mai arată în informare, sunt încheiate cu structurile silvice autorizate un număr de 427 de contracte pentru suprafețele consemnate mai sus, respectiv proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, iar a persoanelor fizice şi juridice (parțial), deci 81% din totalul suprafeţelor deţinute de aceștia sunt administrate în regim silvic de către structurile silvice autorizate, sau sub contract de pază şi prestări servicii silvice.
Mădălina DOMAN