Se recrutează voluntari în programul SALVATOR DIN PASIUNE


Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC” al Județului Caraș-Severin îi invită pe toţi cei care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat împreună cu salvatorii profesioniști să se alăture echipei voluntarilor deja atestați.

Campania de recrutare a candidaților pentru programul de voluntariat „Salvator din pasiune” se derulează până la mijlocul lunii ianuarie 2019, după următorul program:

  • perioada de înscriere şi depunere a dosarelor candidaţilor: până în ultima zi lucrătoare a anului 2018, de luni până vineri, în intervalul orar 8-16, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (Str. Castanilor, nr. 123, Reşiţa);

  • perioada de analiză a dosarelor: 7.01-11.01.2019;

  • în perioada 14-18.01.2019, de luni până vineri, în intervalul orar 8-16, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin se va desfăşura activitatea de semnare a contractelor de voluntariat.

În funcție de numărul candidaților înscriși, perioada de depunere a dosarelor poate fi prelungită.

Candidaţii admişi vor fi informaţi telefonic, pentru a se prezenta la unitate, în vederea semnării contractelor şi furnizării informaţiilor necesare următoarelor activităţi.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să dobândească calitatea de voluntar al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al Județului Caraș-Severin, sunt:

– să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;

– să fie apţi din punct de vedere medical;

– să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie;

– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.

Candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

1. cerere de înscriere;

2. certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

3. copie după actul de identitate;

4. aviz psihologic cu menţiunea ,,Apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul IGSU”, care se poate obţine de la orice cabinet psihologic;

5. act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare – nu există un minim de studii de care trebuie să dispună persoana care doreşte să acceadă la programul de voluntariat;

6. adeverinţă medicală necesară dosarului, care poate fi obţinută de la medicul de familie, cu menţiunea ,,Apt pentru efort fizic” (nu este necesară obţinerea unei adeverinţe de la un medic de medicina muncii, dar aceasta poate fi acceptată);

7. acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Documentele necesare şi detalii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul www.isusemenic.ro

Voluntarul este o persoană care poate acorda puțin din timpul său pentru o cauză nobilă, vrea să facă ceva în folosul comunităţii și este dispusă să ia iniţiativa şi nu se aşteaptă ca lucrurile din comunitate să se îmbunătăţească de la sine.

După parcurgerea unor programe de pregătire derulate alături de specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin, voluntarii pot participa la misiunile de intervenţie, încadraţi ca servanţi pompieri în echipajele SMURD, respectiv echipajele de stingere. Aceştia vor putea dobândi noi competenţe, prin participarea la diferite cursuri la Centrele de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă.

Pe durata activităţii de voluntariat, voluntarii pot participa la probele individuale ale concursurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, timpul antrenamentului în cadrul lotului şi a susţinerii concursurilor considerându-se ca timp de voluntariat.

Odată cu acceptarea deplasării la intervenţie, îşi asumă responsabilitatea de a participa la toate acţiunile pe care aceasta le impune şi de a nu înceta activitatea până la sfârşitul manevrei de forţe şi mijloace, având posibilitatea de a înceta lucrul numai cu aprobarea şefului său direct, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,SEMENIC”.

Geanina LUCA