Contracte indexate cu rata inflaţiei 1În şedinţa de la sfârşitul lunii ianuarie, consilierii locali caransebeşeni au aprobat trei proiecte de hotărâre care prevăd indexarea cu rata inflaţiei, de 4 la sută, pentru anumite contracte de închiriere.
Astfel, se arată în respectivele acte normative, se aprobă prelungirea pe anul în curs a contractelor de închiriere pentru spaţii, terenuri şi mese, cu condiţia achitării integrale a chiriei aferente anului 2019, precum şi indexarea cu 4 procente a acestor contracte de închiriere, şi indexarea cu rata inflaţiei a tarifelor de bază/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2020 pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. De asemenea, s-a aprobat prelungirea pe anul în curs a termenului contractelor de închiriere a terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului Caransebeş – amplasamente garaje, amplasamente chioşcuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitării activităţii, terenuri agricole (fâneţe, arabil), amplasamentele construcţiilor provizorii staţii telefonie mobilă-antene –, precum şi indexarea cu 4 la sută a preţului închirierii la reînnoirea acestor contracte, şi, de asemenea, a diferenţei de preţ neîncasată până la finele anului 2019, pentru contractele de vânzare-cumpărare care conţin clauze contractuale în acest sens. (B. Naum)


Un gând despre “Contracte indexate cu rata inflaţiei

Comentariile sunt închise.