Anunturi


ANUNŢ PUBLIC

SC AQUACARAŞ SA aduce la cunoştinţa abonaţilor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Caraş Severin că, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC Nr. 100515/04.04.2013, ale Contractului de Finanţare Nr. 3818/RP/24.08.2012, ale Actului Adiţional Nr. 1/25.02.2013 la Contractul de Delegare a Gestiunii, şi ale Hotărârii ADI […]


A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E

Pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011 şi H.C.L. Nr. 195/31.07.2012, se va organiza în data de 26 aprilie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 47 de loturi în Cartierul […]


ANUNŢ

Primăria Glimboca, judeţul Caraş-Severin, anunţă organizarea procedurii de negociere directă, în vederea concesionării unei suprafeţe de 125 mp, teren situat în intravilanul comunei Glimboca, judeţul Caraş-Severin, teren înscris în CF Glimboca, nr. 30439, identificat sub număr topo 30439. Acest teren aparţine domeniului public al comunei Glimboca, cu destinaţia drum. Scopul […]


ANUNŢ PUBLIC

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul in localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism, tel. 0255/530803, fax 0255/206086, organizează licitaţie publică: 1. Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea, pe perioadă de 7 ani, a unui lot de teren în […]


ANUNŢ PUBLIC

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, tel. 0255/530803, fax 0255/206086, organizează licitaţie publică: 1. Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea, pe perioadă de 49 ani, a unui lot de teren în […]


ANUNŢ PUBLIC

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C. LAVECO TRADE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MOTEL ÎN REGIM P + 1E”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Armeniş, sat Armeniş, str. Piatra Scrisă, nr. 215 B, C.F. […]


Anunt autorizatii

Anunţ privind autorizaţiile de transport în regim de taxi Potrivit art. 8 din Legea Nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată, autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia, […]


ANUNŢ LICITAŢIE

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 194/31.07.2012, se va organiza în data de 23 aprilie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 98 mp, […]


A N U N Ţ

În data de 17 aprilie 2013, ora 14, în temeiul HCL Nr. 29/01.02.2013, la sediul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, se va organiza licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, ce are ca obiect închirierea spaţiului comercial cu destinaţie alimentaţie publică, în suprafaţă […]


ANUNŢ NEGOCIERE

Întrucât la două licitaţii anunţate nu s-a prezentat niciun ofertant, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 51/29.02.2008, se va organiza în data de 4 aprilie 2013, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, […]