ANUNŢ PUBLIC


SC AQUACARAŞ SA aduce la cunoştinţa abonaţilor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Caraş Severin că, în conformitate cu prevederile Avizului ANRSC Nr. 100515/04.04.2013, ale Contractului de Finanţare Nr. 3818/RP/24.08.2012, ale Actului Adiţional Nr. 1/25.02.2013 la Contractul de Delegare a Gestiunii, şi ale Hotărârii ADI ACVABANAT Nr. 42/10.04.2013, va aplica, începând cu data de 1 mai 2013, următoarele preţuri şi tarife:

Apă potabilă: 3,64 lei/mc (fără TVA);

4,51 lei/mc (cu TVA).

Canalizare: 1,56 lei/mc (fără TVA);

1,93 lei/mc (cu TVA).

Conducerea

SC AQUACARAŞ SA