ANUNŢ


Primăria Glimboca, judeţul Caraş-Severin, anunţă organizarea procedurii de negociere directă, în vederea concesionării unei suprafeţe de 125 mp, teren situat în intravilanul comunei Glimboca, judeţul Caraş-Severin, teren înscris în CF Glimboca, nr. 30439, identificat sub număr topo 30439.

Acest teren aparţine domeniului public al comunei Glimboca, cu destinaţia drum.

Scopul concesionării: construire imobil de locuit.

Ofertele se depun la sediul Primăriei Glimboca, până la data de 12.04.2013, ora 12.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Glimboca, str. Principală, nr. 367, tel./fax 0255/534378, zilnic, între orele 8.00 şi 15.00.

Glimboca

29.03.2013