Get Adobe Flash player

Anunturi

ANUNŢ OPRIRE APĂ OŢELU ROŞU

 Ca urmare a unei avarii majore la reţeaua de distribuţie a apei potabile, apărută pe Strada Gării, se va opri furnizarea apei potabile în data de

09 MAI 2014, între orele 0730 – 1300

Vor fi afectaţi consumatorii de pe străzile Constructorilor, Gării şi 22 Decembrie – blocul 3.

La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm utilizatorilor să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea ei completă.

Dacă situaţia persistă, utilizatorii pot apela SC Aquacaraş SA – Exploatarea Oţelu Roşu, la tel. 0255/530213.

Mulţumim consumatorilor din zona afectată pentru înţelegere. Continuă să citești

A N U N Ţ IMPORTANT

La fel ca în fiecare an, înaintea Sărbătorilor Pascale, Piaţa Agroalimentară Caransebeş vine în sprijinul crescătorilor de animale şi le pune la dispoziţie PUNCTUL DE SACRIFICARE PENTRU TINERET OVIN ŞI CAPRIN, avizat temporar de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, în perioada 11-19 aprilie 2014.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Nr. 217/30.08.2012, taxa de sacrificare este de 5 lei/cap animal şi taxa de măcelar este de 30 lei/zi, tarife nemodificate din 2005.

De precizat că Punctul de Sacrificare îndeplineşte toate condiţiile sanitar-veterinare, este supravegheat şi monitorizat de către medici veterinari din cadrul DSV Caraş-Severin. Continuă să citești

ANUNŢ OPRIRE APĂ CARANSEBEŞ

ANUNŢ OPRIRE APĂ CARANSEBEŞ

În data de:

 19 MARTIE 2014 , între orele 1000 – 1500

se va sista furnizarea apei potabile pe străzile I.C. Brătianu şi Spitalului, în vederea executării unor lucrări de reparaţii la coloana de distribuţie a apei.

La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil să apară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zona menţionată. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm utilizatorilor să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea ei completă.

Dacă problema persistă, utilizatorii pot apela SC Aquacaraş SA – Exploatarea Caransebeş, la numărul de telefon 0255/561321, urmând ca personalul din societatea noastră să intervină în cel mai scurt timp posibil. Continuă să citești

ANUNŢ IMPORTANT

În data de 11 februarie 2014 , între orele 1000 – 1300, se va sista furnizarea apei potabile în zonaCalea Severinului, Splai Sebeş şi Balta Sărată, datorită unor lucrări programate la coloana de distribuţie a apei.… Continuă să citești

A N U N Ţ

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caransebeş anunţă cetăţenii domiciliaţi pe raza de activitate cărora le-au expirat actele de identitate să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Serviciului din Caransebeş, Str. Teiuşului, nr. 24, pentru preschimbarea acestora, în caz contrar, aceştia vor suporta rigorile legii.
Cetăţenii vor avea asupra lor următoarele documente:
1. Certificatul de naştere, original şi copie;
2. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
3. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
4. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
5. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie; Continuă să citești

Tabere gratuite pentru tinerii cu handicap

În perioada vacanţei de vară, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin organizează tabere subvenţionate pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, cererile în acest sens urmând să fie depuse la sediul DJST din Reşiţa. Cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea solicitantului într-o formă de învăţământ. Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine solicitantul, ne-a informat Cătălin Hogea, director executiv al DJST Caraş-Severin. Persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat până acum de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie. Continuă să citești

A N U N Ţ

Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, tel: 0255514885, 887, 889 fax: 0255515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cont RO23TREZ18221360250XXXXX, deschis la Trezoreria Caransebeş, CUI 3227947, anunţă în data de 24 iunie, ora 14, organizarea licitaţiei directe în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru parcela de teren cu nr. cad./top. nou format, în suprafaţă de 5.200 mp, teren construibil, proprietatea municipiului Caransebeş, conform Planului de situaţie scara 1:2880, teren ce va avea destinaţia „baze sportive, clădiri administrative, baze de recuperare, parcări şi căi de acces”.

Licitaţia se organizează în baza Hotărârii Consiliul Local al municipiului Caransebeş Nr. 156/30.05.2013.

Durata concesionării este de 40 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare. Continuă să citești

A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 157/30.05.2013, se va organiza în data de 25 iunie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică în plic închis, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea imobilului (casă şi teren) evidenţiat în CF nr. 31501 Caransebeş, cu nr. top. 1139, 1140, cu teren în suprafaţă de 586 mp, proprietatea Statului Român.
Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul – Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 25 iunie 2013, ora 10. Continuă să citești

A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 77/29.03.2013, se va organiza în data de 26 iunie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidenţiat în CF nr. 33912 Caransebeş, cu nr. top. 4687/36/20/37/13 Caransebeş, loc de casă de 400 mp, proprietatea Statului Român. Continuă să citești

A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E

Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 77/29.03.2013, se va organiza în data de 27 iunie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidenţiat în CF nr. 33912 Caransebeş, cu nr. cad. 1402 Caransebeş, loc de casă de 245 mp, proprietatea municipiului Caransebeş. Continuă să citești

Traducere

Slovensky Med

Ultimele articole

Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis