ANUNŢ PUBLIC


CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul in localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism, tel. 0255/530803, fax 0255/206086, organizează licitaţie publică:

1. Obiectul licitaţiei îl constituie concesionarea, pe perioadă de 7 ani, a unui lot de teren în suprafaţă totală de 500 mp, respectiv:

– Lot 1, evidenţiat în CF 32032 Oţelu Roşu, nr. cad. 32032, situat în intravilanul oraşului Oţelu Roşu, aparţinând domeniului privat al oraşului, cu destinaţia de păşune, în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia de „casă familială”.

2. Organizatorul licitaţiei: CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin, CUI 3227971, prin Compartimentul Amenjarea Teritoriului şi Urbanism, tel. 0255/530803, fax 0255/206086.

3. Procedura: licitaţie deschisă.

4. Preţul de pornire a licitaţiei este valoarea minimă a redevenţei, este de 1.635 euro în lei/7 ani, la cursul de referinţă al BNR din ziua adjudecării.

5. Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU – Primăria Oţelu Roşu, Compartimentul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.

6. Garanţia de participare este de 100 lei, taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, iar Caietul de sarcini este de 100 lei, taxe ce pot fi achitate la Casieria Primăriei, oraş Oţelu Roşu.

7. Perioada şi termenul-limită de achiziţionare a instrucţiunilor de licitaţie şi de depunere a ofertelor este de la 26.03.2013, până la 15.04.2013, ora 11.45.

8. Licitaţia publică va avea loc în data de 15.04.2013, ora 12.00, la sediul CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI OŢELU ROŞU – Primăria Oţelu Roşu, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, Str. Rozelor, nr. 2, judeţul Caraş-Severin.

9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.03.2013.

PRIMAR,

Mălăiescu Luca

Oficiul Juridic