Cât de bine se mai simte Caransebeşul?Recent, consilierilor caransebeşeni le-a fost prezentat un raport privind starea economică şi socială a municipiului, precum şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale desfăşurate în cursul anului trecut, un document ce reflectă, printre altele, gradul de bunăstare a locuitorilor oraşului.
În ceea ce priveşte utilităţile publice de interes local, Punctul de lucru Caransebeş al SC Aquacaraş SA funcţionează începând din 2005, cu un număr iniţial de 88 de salariaţi, preluaţi de la SC Goscom SA, din care la data de 31.12.2021 mai lucrau 53 de salariaţi. Alimentarea cu apă a municipiului se realizează în mod obişnuit prin Uzina de Apă II – captare din Lacul de acumulare Zerveşti, care funcţionează pe principiul filtrelor în dublu curent, uzina fiind proiectată pentru o capacitate de 500 l/s, cu cinci filtre, din care la ora actuală funcţionează doar trei. Reţeaua de distribuţie a fost realizată între anii 1963 şi 1976, aproximativ 90 la sută din reţea având durata de utilizare depăşită, motiv pentru care pierderile în reţelele de distribuţie sunt de 35-45 la sută. De asemenea – se mai precizează în raport –, nu există reţea de alimentare cu apă în zona Valea Cenchii.
Începând cu anul 2009, s-a derulat Programul ISPA prin care s-a reabilitat reţeaua de alimentare cu apă şi contorizare a municipiului Caransebeş, care presupune înlocuirea pe o lungime de 12,1 km de conducte de alimentare cu apă şi contorizarea unui număr de 1.993 de abonaţi ai societăţii. Din 2014, a fost demarat Programul fonduri de coeziune de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă şi canalizare, care a fost în curs de derulare pe parcursul anului 2016 şi care a prevăzut reabilitarea a 6 km de reţea de alimentare cu apă şi extinderea cu 6,8 km a acesteia, precum şi reabilitarea a 12,1 km de reţea de canalizare şi extinderea acesteia cu 20,1 km. Tot în acel an a început şi construirea noii Uzine de Apă.
În cadrul acestui program este cuprins şi cartierul Teiuş, care nu dispunea de aceste utilităţi.
În cursul anului trecut, Punctul de lucru Caransebeş al SC Aquacaraş SA a facturat un volum de 928.078,3 mc de apă şi 850.494 mc de canal, ceea ce, valoric, înseamnă 4.112.891,8 de lei, respectiv 2.472.295,8 de lei. Tarifele aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2021 au fost de 4,63 lei/mc (inclusiv TVA) pentru apă, şi de 3,10 lei/mc pentru canal. Tarifele aplicate începând din 1 septembrie 2021 au fost de 5,26 lei/mc (inclusiv TVA) pentru apă şi 3,32 lei/mc pentru canal.
Pe lângă serviciile de apă-canal s-au mai prestat şi alte activităţi, în valoare de 91.532,3 lei.
Gradul de încasare cumulat pentru aceste activităţi a fost, anul trecut, de 101,02 la sută. Astfel, din punct de vedere financiar, Punctul de lucru Caransebeş a încheiat anul 2021 cu costuri totale de 5.979.168 lei şi venituri de 6.825.286 lei, rezultând un profit brut de 846.118 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de salubrizare a căilor publice realizată de SC Transal Urbis SRL, desfăşurată pe raza municipiului Caransebeş, aceasta este împărţită în două sectoare, deservită de un număr de 36 de muncitori.
Astfel, anul trecut s-au măturat stradal 21.850.080 mp, s-au curăţat manual de zăpadă 101.428 mp de străzi, s-au igienizat spaţii verzi în suprafaţă de 1 ha, s-au încărcat şi transportat 139 de tone de deşeuri stradale şi s-a împrăştiat material antiderapant pe 67.619 mp.
În 2021, societatea a colectat 6.518 tone de deşeuri menajere, din care 3.646,9 tone de la populaţie şi 2.871,5 tone de la agenţii economici, 126,4 tone de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, şi 934,3 tone de deşeuri reciclabile, după cum urmează: 205 tone hârtie şi carton, 67 de tone textile, 616 tone PET şi plastic, 2,9 tone de echipamente electrice şi electronice, 1,4 tone de metal şi 15 tone de sticlă.
SC Transal Urbis SRL desfăşoară şi activitatea de transport public local de persoane, prin curse regulate cu patru autobuze marca Euro Bus Diamond, cu o capacitate de transport maximă de 105 locuri la fiecare, şi două microbuze marca Mercedes-Benz, cu o capacitate de transport maximă de 27 de locuri fiecare. Mijloacele de transport sunt monitorizate prin sistemul GPS şi camere de supraveghere. Întrucât transportul este subvenţionat de Primăria Caransebeş, suma încasată de societate anul trecut de la bugetul local a fost de 1.345.384 de lei, fără TVA. Din vânzarea biletelor s-au mai încasat 82.260 de lei, iar din abonamente 9.209 lei, în condiţiile în care un bilet costă 2 lei, iar un abonament 50 de lei.
În cursul anului 2021, SC POL-COM Caransebeş SRL a desfăşurat activităţi specifice de pază la obiective cu capital privat, precum şi la instituţiile publice situate pe raza administrativă a municipiului, cum ar fi TMD Friction, Serviciul Public „Piaţa Gugulanilor” sau Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare, Serviciul Iluminat Public. În ceea ce priveşte personalul societăţii, în anul 2021 acesta s-a redus cu aproximativ 25 la sută, datorită restrângerii activităţii, menţinându-se la un număr mediu de 30 de angajaţi, din care 25 agenţi de securitate, un administrator şi 4 personal auxiliar. În 2021, SC POL-COM a prestat servicii de pază a căror contravaloare s-a ridicat la suma de 1.048.917 lei, totalul cheltuielilor fiind de 1.019.750 de lei.
În ceea ce priveşte SC Cazare şi Servicii Publice SRL, aceasta se ocupă în principal cu cazarea elevilor în fostele internate şcolare, administrând trei asemenea unităţi, respectiv cele de la Liceele Tehnologice „Dacia” şi „Trandafir Cocîrlă”, precum şi cel al Colegiului Naţional „Traian Doda”. Veniturile societăţii provin însă exclusiv din închirierea camerelor disponibile în fostul internat al Liceului Tehnologic „Dacia”. Media celor cazaţi a scăzut semnificativ, societatea înregistrând de la începerea şcolii, mai exact de la jumătatea lunii septembrie până la sfârşitul lui decembrie 2021, doar 22 de elevi. În perioada iunie-august, în vacanţa oficială a elevilor, societatea a funcţionat doar în regim hotelier, înregistrând o medie lunară de 25 de persoane externe, datorită acestei situaţii încasările scăzând semnificativ. Începând cu luna noiembrie 2021, preţul pentru furnizarea de gaze naturale şi energie electrică a crescut semnificativ, ceea ce a dus şi la o mărire de tarife la cazare, care nu acoperă cheltuielile lunare.
În ceea ce priveşte situaţia învăţământului în anul şcolar 2020-2021, ea se prezintă astfel: numărul total de elevi din învăţământul primar – 1.071, gimnazial 927, liceal 2.426, profesional/ucenici/postliceal – 867; numărul cadrelor didactice – titulari 271, suplinitori 84, necalificaţi 3, asociaţi 13, pensionari 5. Pe unităţi de învăţământ, la Colegiul Naţional „Traian Doda” învăţau 414 elevi în ciclul primar, 329 în cel gimnazial, 448 la liceu, aici predând 61 de profesori titulari şi doi suplinitori; la Colegiul Naţional „C.D. Loga” – 400 elevi în ciclul primar, 325 la cel gimnazial şi 468 la cel liceal, cu 72 de profesori titulari, 9 suplinitori, 3 asociaţi şi 5 pensionari; la Liceul Tehnologic „Decebal” – 203 elevi în ciclul primar, 208 în cel gimnazial, 412 în cel liceal şi 150 la profesional/ucenici/postliceal, cu 45 de profesori titulari, 15 suplinitori; la Liceul Tehnologic „Dacia” – 54 în ciclul primar, 65 gimnazial, 663 în cel liceal şi 179 la profesional/ucenici/postliceal, cu 48 de profesori titulari, 14 suplinitori şi 3 necalificaţi; la Liceul Tehnologic ,,Trandafir Cocârlă” – 314 în învăţământul liceal, 147 la profesional/ucenici/postliceal, cu 21 de profesori titulari, 12 suplinitori; la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” – 97 în învăţământul liceal, cu 4 profesori titulari, 3 suplinitori şi 10 asociaţi; la Liceul Tehnologic „Max Ausnit” – 24 în învăţământul liceal, cu 19 profesori titulari; Şcoala Postliceală „Carol Davila” – 151 profesional/ucenici/postliceal, cu un profesor titular şi 15 suplinitori; Şcoala Postliceală Sanitară „Banatul” – 240 profesional/ucenici/postliceal, cu 14 suplinitori. Anul trecut, în Caransebeş au fost 711 preşcolari, din care 503 la Grădiniţele PP 1 – PP 5, 168 la Grădiniţele PN 1 – PN 8 şi 40 la Grădiniţa „Sf. Ursula”, de care s-au ocupat 43 de cadre titulare şi 13 suplinitoare.
Referitor la Serviciul Public de Întreţinere şi Reabilitare, în informare se arată că, anul trecut, acesta a desfăşurat următoarele activităţi: reabilitare de străzi, întocmire proiect tehnic; reparaţii de străzi şi alei, pe suprafeţe extinse; reparaţii ale carosabilului prin plombări cu mixtură caldă/mixtură stocabilă; lucrări de ridicare a căminelor de canalizare la nivelul carosabilului; reparaţii de ronduri cu salcâmi globulari pe Str. Ardealului; întreţinerea sistemelor pluviale pe străzile din municipiu; reprofilări de drumuri neasfaltate; pietruire, balastare de drumuri neasfaltate şi aşternere de frezaj asfaltic; udare a carosabilului pe timp de vară; activităţi de deszăpezire; reparaţii interioare şi zugrăveli; refacerea acoperişului cu ţiglă ceramică la Colegiul Naţional „Traian Doda” – Corp B; reparaţii de borduri pe pasarelă, pe str. Nicolae Bălcescu; montare de locuri de joacă la Grădiniţele PP 1, PP 2, PP 5, PN 5 şi în Parcul Teiuş, la Orăşelul Copiilor; întreţinerea fântânilor ornamentale de pe raza municipiului Caransebeş; refacerea gardului împrejmuitor şi limitator de proprietate în curtea SPIR; confecţionarea de birouri, rafturi din lemn de răşinoase şi pal melaminat; vopsirea şi realizarea instalaţiei de recirculare şi filtrare a apei la bazinele de înot de la Ştrandul Municipal; achiziţie, montaj şi administrare a patinoarului mobil de 600 mp, în Parcul Teiuş; montarea de gresie, parchet melaminat şi executarea de zugrăveli şi vopsiri la sediul Serviciului Poliţia Locală; mentenanţă, intervenţii, mici reparaţii şi retuşuri la grădiniţe, locuinţe sociale, locuinţe ANL, la Căminul de pe Str. Tribunalului, grupuri sanitare publice, Primărie, Cantina socială; toaletare de pomi, defrişare şi tocare de resturi vegetale; amenajarea de zone cu flori în ghivece; întreţinerea spaţiilor verzi, cosirea vegetaţiei, plantarea de flori; întreţinerea indicatoarelor, marcajelor rutiere, pietonale şi a parcărilor; întreţinerea mobilierului urban; întreţinere şi reparaţii curente ale utilajelor SPIR; servicii de ecarisaj.
Evaluarea situaţiei operative desfăşurate de Direcţia Poliţia Locală Caransebeş în cursul anului trecut a relevat trendul ridicat al unor genuri de fapte cu impact negativ asupra climatului de ordine publică. Astfel, în anul 2021 aceasta a primit 481 sesizări prin ofiţerul de serviciu, acestea fiind soluţionate favorabil, şi au fost întocmite 670 de procese-verbale de constatare a contravenţiei, respectiv 240 de avertismente şi 430 de amenzi în valoare de 270.400 de lei, din care suma celor achitate a fost de 6.675 de lei. Procesele-verbale neachitate au fost trimise în debit către primăriile pe raza cărora domiciliază persoanele sancţionate, se mai arată în raport.
În anul 2021, activitatea financiară a Serviciului Public „Piaţa Gugulanilor” s-a încheiat cu rezultate pozitive, veniturile ridicându-se la suma de 1.350.913,5 lei, din care 1.017.851 lei din chirii, 333.062 lei reprezentând alte venituri. În ceea ce priveşte cheltuielile, 377.816 lei reprezintă salariile, 583.035 lei au fost cheltuieli cu utilităţile şi întreţinerea, 189.967 lei au fost obiectele de inventar, iar 200.095 lei au reprezentat cheltuielile cu investiţiile, din care 155.600 lei pentru continuarea extinderii halei de lactate şi spaţii comerciale, şi 44.494 lei – plata parţială pentru achiziţionarea a două parcometre.
În ceea ce priveşte activitatea pe linie de Stare civilă, anul trecut au fost eliberate un număr de 2.628 de certificate, din care 1.160 certificate de naştere, 232 certificate de căsătorie şi 835 de certificate de deces.
Bogdan NAUM